söndag 6 september 2015

Vad innebär fräslning?

Den här texten är översatt från The Way of the Master och visar hur man måste använda Guds lag (de tio budorden) för att förbereda en människas själ för att ta emot förlåtelse.
Texten kallas, "Helvetets bäst bevarade hemlighet." Det är rakt och radikalt! Den visar att det räcker inte med att be en två min bön och sen är det klart. Den visar att många inte förstår begreppet kring ordet, "vi har alla syndat mot Gud och gått miste om hans härlighet". De flesta vet inte vilken eller vilka synder dom gjort sig skyldiga till, för det berättar ingen. 

I psalt 19:8-10 står det: Guds lagar är fullkomliga. De skyddar oss, gör oss visa och ger oss glädje och ljus. Guds lagar är rena, eviga och rättvisa.
Denna vers illustrerar funktionen av Guds lag. 

Tänk dig att jag plötsligt säger till dig att, ”Jag har goda nyheter till dig. Jag har precis betalat en fortkörningsbot åt dig. (på en ganska stor summa). Du skulle titta på mig och säga att, ”Det är ingen god nyhet och kan inte stämma, för jag har ingen fortkörningsbot”. För dig skulle det här inte alls vara en god nyhet, utan du skulle tycka att det var ren dårskap. Dessutom skulle uppleva det som väldigt förolämpande då jag antyder att du har brutit mot lagen och du inte anser att du har gjort det.

Men om jag skulle säga det på det här sättet, så skulle du lättare ta det till dig. ” På vägen hit idag så blev du fångad av en fortkörningskamera som registrerade din hastighet till 90 km i timmen på en 30 väg som dessutom gick förbi en skola för blinda barn. Det fanns tio tydliga varningstecken på att maxhastigheten var 30 km i timmen, men du körde rätt förbi och det du gjorde var extremt farligt och oansvarigt. Lagen var på väg att ta ut sin rätt, då en för dig okänd person gick in och betalade sin skuld åt dig. Du hade tur.
Kan du se att genom att först berätta för dig exakt vad du gjort för fel får dig att inse vikten av den goda nyheten. Om jag inte tydliggör din skuld för dig så blir den goda nyheten bara orimlig och förolämpande för dig. Men när du verkligen förstår att du är skyldig till brottet så blir den goda nyheten verkligen god.

Det är precis samma sak som om jag säger till en förhärdad syndare som har ett förmörkat sinne att ”Jesus dog på ett kors för dina synder”, så kommer det låta som dårskap för honom och förolämpande. Dårskap, för att det inte finns någon rimlighet i det. Det står i Bibeln att: Budskapet om korset är dårskap för dom som går förlorade. (1 Kor 1:18) Förolämpande, eftersom jag antyder att han är en syndare fast han själv inte anser det och det finns de som är mycket värre än han. Men om jag följer i Jesus fotspår, så kanske det ger mer klarhet. Om jag tar mig tid och öppnar upp den gudomliga lagen och visar syndaren exakt vad det är han gjort sig skyldig till, att han har förolämpat Gud genom att bryta mot hans lag. Så kommer han sen när han blir övertygad om att han brutit mot Guds lag vara tacksam för att hans skuld blivit betalad och han kommer inte se den goda nyheten som dårskap eller förolämpning och då kan Guds kraft leda honom till frälsning.

Med denna tanke i minnet, låt oss titta på Romarbrevet 3:19.
Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.
Detta är en funktion av Guds lag, att tysta syndarens mun. Att hindra en person från att rättfärdiga sig själv och skylla på att det finns massa människor som är mycket värre än mig. Jag är ingen dålig person. Lagen hindrar människan från att rättfärdiga sig själv och lämnar hela världen, inte bara judarna utan hela världen skyldig inför Gud.

Vidare till Romarbrevet 3:20; Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.
Lagen talar om för oss vad synd är. 1 Joh 3:4 säger att; Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Rom 7:7; Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Här säger Paulus att han inte visste vad synd var innan lagen uppenbarade det för honom. Gal 3:24; Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Här visar han på lagen som en övervakare som leder oss till Jesus så att vi kan bli rättfärdiga genom tro i Hans blod. Lagen hjälper oss inte utan lämnar oss hjälplösa. Lagen rättfärdigar oss inte utan lämnar oss skyldiga inför en rättvis och helig Gud. Låt mig säga det en gång till för att det är så viktigt att förtydliga det. Vi är inte frälsta av lagen. Vi är frälsta genom Guds nåd genom tro. Lagen visar oss bara att vi är orena och i desperat behov av Guds rening.

Om du och jag har tagit emot Jesus med bibliska motiv för att undkomma vreden som väntar så kommer vi inte bli arga på Gud eller förlora våran glädje och frid när väl vedermödan slår till och planet kommer i gungning. Varför skulle vi? Vi kom inte till Jesus för att få en lycklig livsstil, vi kom till Jesus för att vi hade syndat mot Gud och behövde en frälsare för att rädda oss från domedagen. 
Tvärtom så drar vedermödan en sann troende närmare Gud. 

Tyvärr så finns det många bekännande kristna som förlorar sin frid och glädje när flyget blir skakigt. Varför?, därför att de är produkter av ett urvattnat evangelium och avsaknaden av ånger. Och utan sann ånger så kan du inte bli frälst.
Tänk på kvinnan som blev tagen på bar gärning då hon var otrogen. Hon hade brutit mot det sjunde budet och lagen var tydlig, hon skulle stenas. Lagen hade dömt henne och det är en av funktionerna i Guds lag, den dömer. Nu kanske du tänker att nej, vänta lite nu. Vi kan inte gå runt och döma människor. Det är sant, vi behöver inte det för de är redan dömda. Joh 3:18 säger: Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd.
Allt lagen gör är att visa människan sig själv i det sanna ljuset.

En del av er kan relatera till detta. Ni har ett träbord i ert vardagsrum. Ni dammar av det och det är rent och dammfritt. Sen öppnar ni upp gardinerna och låter solen skina in genom fönstret och vad ser ni då?, damm. Du ser det även i luften. Var det ljuset som skapade dammet? Nej, ljuset bara synliggjorde dammet. Och när du och jag tar oss tid att dra undan gardinerna och låta ljuset från vår heliga Gud lysa på syndarens hjärta så är allt som händer att han får se sig själv i sanning. Budet är en lampa och lagen är ljuset. Det är därför som Paulus säger i rom 7:13, Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte! Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Det var lagen som visade Paulus synden i det sanna ljuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar