torsdag 28 januari 2016

Job kapitel 20...Dagens vers och fråga...Att sätta vår förtröstan på Gud är väl fantastiskt. Att ha ett sådant hopp, mitt i en värld av oro och kamp. Att kunna lita på att Gud har kontrollen över allt, det ger mig trygghet. 

"Var stilla och besinna att jag är Gud" Psalt 46:11

Det är ett bibelord som jag tar till när oron hopar sig, jag påminner mig om att Han har kontrollen och jag måste ge upp min för att Han ska kunna ingripa.
Som kvinna har man ofta ett ganska stort behov av att ha kontroll på det mesta i sin omgivning, i allafall jag. Jag har även ett yrke som lärare som innebär att jag alltid måste ha kontroll på läget. Detta tar jag också med mig hem och kan bli väldigt frustrerad över när saker inte utförs som jag vill. Det här får jag jobba på med mig själv och be för. Så denna vers är något jag säger till mig själv när jag känner att kontrollbehovet blir för stort. Det är inte min uppgift att ha kontroll på allt och jag måste släppa på det för att finna ro.

Tack Jesus för att du håller mig i dina händer och leder mig på de rätta vägarna. Tack för att jag får förtrösta på dig och kasta mina bekymmer till dig. Tack för att Du har kontrollen över mitt liv och jag får vila i det. Tack att Du är min befriare & att mitt hopp är endast hos dig Jesus och ingen annan. Jag ber om visdom och frihet i dig, i Jesu namn, Amen.

Gårdagens vers...


söndag 24 januari 2016

Job kap 16-20...


Den här veckan kommer vi läsa om...

Kapitel 16: Jobs vädjan om sympati och rättvisa.

Kapitel 17: Job är nedbruten av förtvivlan.

Kapitel 18: Bildads hjärtlösa tillrättavisning.

Kapitel 19: Job är förolämpad och isolerad, men han svarar: Min befriare lever!

Kapitel 20: Zophad svarar: De onda kommer få lida.Förlora aldrig hoppet på Gud...Världsligt hopp är att hoppas på att något kanske händer. Exempelvis, vi hoppas att vi kanske får det där jobbet eller vi hoppas att det inte ska regna på våran picknick. Denna sortens hopp är utifrån våra egna begär för bra och det är inte är säkert att det kommer att hända.
Bibliskt hopp är ett hopp som är övertygande om att något gott kommer. Vi kan förvänta oss att det ska hända precis som Gud sa att det skulle.
"Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast" (Hebr 10:23)
"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten"        (Hebr 6:19)
Den här världen är tom. Den håller inte sina löften. Endast i Kristus finner vi vårt hopp.
Vårt hopp på Gud är inte som vårt hopp på människor.
Människor misslyckas att älska oss.
Gud är kärlek.
Människor kan såra oss.
Gud är vår helare.
Människor kan vara oärliga mot oss.
Gud är sanning.
Människor förändras.
Gud ändrar sig aldrig.
Människor kan lämna oss och bedra oss.
Gud kommer aldrig lämna oss eller försaka oss.
Att ha hoppet på Gud ger en oändlig ström av känslomässig styrka att klara sig igenom varje dag.
Ingen och ingenting kan stjäla din glädje eller din frid när ditt hopp är i Gud.
Vandra med Kungen! 

tisdag 19 januari 2016

Dagens vers...När jag först läste versen för dagen så kändes det ganska hårt. Att stå upp mot Gud med risk för att bli dödad. Det krävs mod. Men Job befinner sig i det stadiet att han har passerat att bry sig om vad som händer honom. Han vill bara få ett slut på allt. Man kan tycka att ur kontext så är det magstarkt, men läser man igenom kapitlet så inser man att han verkligen förstår den makten Gud har. Han förmanar även sina vänner att vara försiktiga med vad de säger.
Han är villig att försvara sin sak och ta konsekvenserna som kan följa och överlåter därmed sig själv helt åt Gud.

Till frågan för dagen...

En viktig sak i dessa situationer är att aldrig kompromissa med sin tro. Det är något jag håller fast vid. Det kommer alltid finnas de som ifrågasätter och det kan även vara bland andra troende, som anser sig att de gör rätt och du gör fel. Det ser vi tydligt i Jobs bok. Hans vänner dömer honom på olika sätt och tror sig veta varför han är drabbad, fast de har inte en aning. Man ska akta sig för att sätta sig högre och tro att man har rätten att döma och tillrättavisa. När det gäller otroende människor, sökare mm så får man ta med i beaktningen att de vet inget om Guds ord, eller om vem Han är. Det finns de som kommer säga att dom minsann läst bibeln och att de har belägg för att utmana och provocera (detta har hänt mig) Men de har inte Guds Ande och där är en stor skillnad. De är blinda och vet inte sanningen. 

" talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
Denna vers kan vara bra att ha med sig i tanken när man möter detta. Olika situationer kräver olika handling, det får man bedöma utefter vart man befinner sig. Men vi ska heller inte ge oss in i meningslösa diskussioner som inte leder någonstans, 2 Tim 2:14-26.
Man får känna av lite, är den här personen ute efter att bara provocera eller är det ärliga frågor?

Människor kan bli provocerade av ditt liv pga olika orsaker. Dels att dom ser att man finner ro i denna oroliga värld, de tycker att man blundar för det som sker. Vilket inte är sant, men vi har ett hopp som den här världen inte kan erbjuda.
För att de själva inte funnit mening i sitt sökande för sina liv.
För att man väljer att avstå vissa saker av moraliska skäl, samt att man håller sig till bibeln som rättesnöre för ens liv och det stämmer inte överens med hur människor ser på livet idag och dom saknar förståelse för Guds syn. Den ses som gammal och förlegad i världens ögon, men för oss som är pånyttfödda så är den högst levande.
Det viktiga för oss när vi ifrågasätts är att vi är ödmjuka och behåller vårt lugn. Viktigt också att vara väl utrustad med Guds ord, läsa bibeln varje dag så att man är förberedd.

Dagens vers & fråga...fredag 15 januari 2016

Job kap 5-10 sammanfattning...
Det är en gammal fråga - Varför dåliga saker händer bra människor?

Har du någonsin undrat varför dåliga saker händer dig?

Undrar du om du kanske gjorde något fel för att förtjäna ditt lidande?

Medan vissa av våra prövningar är en direkt följd av konsekvenserna av våra felaktiga val,  så lär oss Jobs bok att inte alla prövningar är på grund av något som vi har gjort fel. När vi studerar Jobs liv, ser vi att hans lidande inte kom på grund av hans synder.

Jobs lidande kom på grund av hans orubbliga trohet mot Gud! (Job 1: 8)

Och så undrar vi varför dåliga saker händer bra människor?

Som Job vadar genom sin förtvivlan och lyssnar på råd av hans vänner i kapitlen 6-10, ser vi att ingen förklaring kan hittas. Job känner att om han bara kunde ta reda på svaret på "varför" skulle alla hans prövningar vara mer acceptabla.

Ibland kan vi känna på samma sätt. Vi ber Gud att låta oss se den stora bilden av "varför". Det verkar som om att det skulle vara mycket lättare att uthärda,  om vi bara kunde få några svar. Och när svaren inte kommer, kan vi falla i förtvivlan.

Det är precis vad som händer Job i kap 6,

Vers 2-4: 

Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor läggas på vågen! De skulle väga tyngre än havets sand, därför är mina ord bittra. Den Väldiges pilar sitter i mig, deras gift tränger in i min själ. Gud låter fasor rycka fram mot mig.

Och i kap 7:2-4 ropar han ut under nattens oro...

Hon är en slav som längtar efter skuggan,
en daglönare som väntar på sin lön.
Månad efter månad av elände,
nätter av plåga har blivit min lott.
När jag har lagt mig tänker jag:
”Är det inte snart dags att gå upp?”
Kvällen kommer,
och jag är full av oro till gryningen.


Då säger hans vän Bildad, till Job att för att han göra rätt med Gud och vädja om nåd. Det hjälper inte Job! Han behövde medlidande inte dom från sin kära vän.

I Job kapitel 9 och 10, svarar Job på sina egna frågor och vädjar till Gud. Han vacklar mellan hopp, tvivel och förtvivlan. Han avskyr sitt eget liv. Han känner sig oskyldig, men undrar om Gud ser honom på något annat sätt.

Vi har alla varit där i dessa situationer på olika sätt och kämpat med känslor av...rädsla, tvivel, oro, ångest, sömnlösa nätter och obesvarade böner.

Men det här vet jag...

Jag vet att Gud är God!
Jag vet att jag kan lita på Hans godhet även när jag möter sådant som inte är gott!

Jag vet att det finns pastorer på TV som säger Gud bara vill se oss lyckliga, friska och rika. Men du kan inte se en cancerpatient i ögat eller en förlamad kvinna som är bunden i en rullstol för livet och säga detta. 
Bibeln är klar och tydlig med att i denna värld kommer att vi få lida
 (Joh 16:33), men himlen väntar på oss och det blir ingen mer död, gråt eller smärta
 (Upp. 21: 4).

Smärta skickar ett universellt budskap. Vi hör det högt och tydligt. Johannes berättar för oss att se prövningar som en glädje - en vän som kommer att testa vår tro och bevisa vår uthållighet. Vår tro kan bli slö när vi har det bra- men när sen vägen fylls med rasande floder - håller vi fast vid Jesus. Vår självförsörjning är borta och våra ögon öppnas för smärta och lidande som andra också står inför.

Gud använder prövningar för att dra oss till honom.

Gud använder prövningar för att mjuka upp våra hjärtan.

Gud använder prövningar så att vi kan trösta andra med samma tröst som vi har fått från Honom, under vår prövning.

Gud använder prövningar för att sätta Satan på skam genom vår trofasthet.

Må vi inte vakna upp en morgon och finna det omvända gäller oss själva - att vår smärta har orsakat oss att vända oss bort från Gud, utvecklat ett hårt hjärta och vara den som är satt i skam på grund av bristande trofasthet.

Är du mitt i en prövning, där du undrar varför?

Kanske denna prövning är på grund av din trofasthet.

Din prövning kan existera så att när du dyrkar genom tårar, sätts Satan på skam och Gud blir förhärligad och hedrad av din orubbliga trofasthet.

Må vi förkunna tillsammans med Job:

"Herren gav och Herren har tagit bort,
välsignat vare Herrens namn. "
~ Job 1:22

Vandra med Kungen!

Detta är en översättning från den engelska orginaltexten på Women Living Well.

torsdag 14 januari 2016

Alfa & Omega...


Inse att GUD ÄR... allsmäktig i allt Han gör. Han är härskare, den som har all makt i himmelen och på jorden. Han är mäktig att göra under. Vi måste fixera vår blick på Honom, genom allt.
Alla måste böja sig inför Honom.
onsdag 13 januari 2016

Att döma...Jobs vänner tror fortfarande att Job har någon hemlig synd som Gud straffar honom för. De är inte alltid visa i sina råd. De håller fast vid att Job har sig själv att skylla för sitt lidande. Ingen av dom och inte heller Job vet varför. 
Självklart har jag varit i situationer där jag dömt andra. Det är väldigt lätt att hamna där. Man ser inte helheten och man vet faktiskt inte alls vad personen eller personerna går igenom. 
Hur gottgör man det? Jag har bett personen ifråga om förlåtelse, det är det viktigaste att göra. Men graden av vad du har sagt spelar en stor roll för den man dömt. Kanske kan den personen inte finna att förlåta dig. Man kan såra människor genom att döma dom. Här tror jag många får jobba med sig själva, jag får göra det alla fall. Man behöver ha det i åtanke i många situationer om inte alla. Vo bedömer ständigt och tolkar det vi möts av. Men som allt annat så är det inte lätt.


tisdag 12 januari 2016

Svåra frågor...

Man kan nog inte helt förstå det som Job blir utsatt för, men att han lider stort är det ingen fråga om. Hela hans liv är upp och ner och i ett enda kaostillstånd. Och så kan även vi drabbas, från en sekund till en annan kan hela livet förändras, både till det bättre, men även till våran värsta mardröm. Hur förbereder man sig för det? Som jag tidigare skrivit så är det många otroligt svåra frågor att ta itu med i denna bok. Här öser Job ut sin frustration och ber om lov att få ge utlopp för sin bitterhet, men han vänder aldrig Gud ryggen, bara ifrågasätter och undrar. Kapitlet bombarderas med den ena frågan efter den andra. Det är inte helt lätt att sätta sig in i denna situation. 


Vad har du för tankar kring dagens fråga. Hur är det med oss? Jag tror absolut inte att vi heller ser hela bilden alltid. Delar av den kanske, men emellanåt faller pusselbitarna på plats och då kan vi i efterhand se helheten och förstå varför det blev som det blev och varför vissa saker hände längs med vägen. Kanske var vissa beslut nödvändiga att ta trots att de var svåra, kanske blev vi beskyddade pga våra beslut just där...och listan kan göras lång. Saken är den att vi vet inte hur saker och ting ska bli framåt och det är inte vår uppgift att veta heller. 

Människan gör upp många planermen det är Herrens vilja som sker. (Ords 19:21)

Att starta upp den här bloggen är en mening med mitt liv som jag känner att Gud lagt på mitt hjärta. Jag har länge känt mig manad att sprida Hans ord och då är detta ett fantastiskt sätt att nå många människor. Jag har lagt det i Hans händer. Från början hade jag en längtan, men visste inte hur jag skulle göra, så en dag hamnade jag på en blogg som heter Women Living Well (det är inte av en slump) jag tog akt på det som ett direkt tilltal och följde mitt hjärta. Så om du läser här och känner dig inspirerad skulle det vara roligt att höra från dig. Alla har en mening i sitt liv, men vi ser inte hela vägen utan måste ta steg i tro på att det är Gud som styr.

Vandra med Kungen!

måndag 11 januari 2016

Job v 2...Kap 6: Job vädjar till sina vänner för sympati.

Kap 7: Job vädjar till Gud för lättnad.

Kap 8: Bildad säger till Job att göra rätt inför Gud.

Kapitel 9: Jobs bekräftelse av Guds kraft och ifrågasättande av Hans rättvisa.

Kapitel 10: Jobs vädjan till Gud.


Veckans diskussionsfrågor.

Dagens vers...fredag 8 januari 2016

Job kap 5...


"Den människa som Gud går till rätta med är avundsvärd! Förakta inte Hans tillrättavisning! Även om Han sårar, så förbinder och botar Han igen." (Job 17-18)

Elifas påminner oss om något vi ofta glömmer, att lidande kan hjälpa oss att växa och mogna. Det är bra att försöka påminna oss om det när vi möter svårigheter. Men vi ska också komma ihåg att Gud inte undanröjer alla svårigheter bara för att vi håller oss nära oss och att ett gott uppförande alltid belönas med framgång. Det är Satans vilja att få oss att tro det för att få oss att tvivla på Guds godhet och välvilja mot oss. För att inte hamna i den fällan så måste vi hålla oss nära Honom och fylla på med Hans levande vatten.

Viktiga lärdomar av dessa första 5 kapitel.

  • Vi lever i en fallen värld.
  • Gud kommer aldrig överge oss.
  • Att vända oss till Gud och ta vår tillflykt till Honom när vi möter svårigheter.
  • Guds kärlek till oss mäts inte av graden av vårt lidande.
  • Vi ska inte vara snabba i att döma andras situationer utifrån våra egna tolkningar.
  • Vi måste lite på att Gud har kontrollen i våra liv, i alla situationer och finna ro i det.
Ingen påstår att det är eller kommer vara enkelt, men ju mer vi läser ordet och håller oss nära Honom så kommer vi utvecklas, både genom lättare och svårare prövningar. För att vi behöver fostras till att hantera olika och kanske svårare prövningar längre fram. Gud är för oss.

Vandra med Kungen!


onsdag 6 januari 2016

Job kap 4...

Här pratar Elifas med Job och hans påståenden är i vissa fall sanna, men i andra fall visar det att han tar felaktiga slutsatser och vissa påståenden är osanna.  Även Gud klandrar honom senare för att han misstolkat Honom.
De misstolkningar Elifas gör är att påstå att:


  • Den som är god och oskyldig inte behöver lida.
  • Den som lider gör det som straff för synd.
  • Jobs lidande berodde på att han hade gjort något som Gud inte gillade.
Det man kan ta med sig som lärdom i det här är att vara väldigt försiktig med att döma andras situationer, då vi oftast inte har en aning om dessa. 

Den vers i kapitlet som jag fastnade vid idag är vers 6; 
"Borde inte tron på Gud också vara din tillflykt i en situation som denna?" 

Svaret för mig är, att självklart ska det vara så. Men hur lätt är det inte att man glömmer det när man möter svårigheter. Det är något jag behöver jobba på för min egen del. Detta går hand i hand med dagens fråga...


Jag vet att Gud aldrig kommer att överge någon som tror på Honom, som har gett hela sitt liv åt Honom. Det har Han lovat oss, " Jag är mer er alla dagar till livets slut" (Matt 28:20)
Det löftet måste jag påminna mig om i dessa situationer. Men jag vet att det inte är lätt och allas situationer ser olika ut. Men det är ett underbart löfte.

Vandra med Kungen!

Dagens kapitel...


Idag läser vi igenom kapitel 3 i Jobs bok, ett kort kapitel, men mycket att ta in.  Job förbannar att han blivit född. Hans familj, ägodelar och hälsa har drabbats hårt. Så han ropar ut sin frustration och förbannar dagen han blev född. Hela kapitlet är fyllt av svåra frågor och påståenden. Job har utsatts för det han haft störst rädsla för. Och en av de frågor som jag fastnade för som Job ställer till Gud är, "Varför tillåts en människa att födas, om Gud bara ger henne ett liv i hopplöshet och förtvivlan?" (Job 3:23)

Hur ska man besvara det? Svaret är väl att det kan vi inte fullt ut. Men för att kunna sätta sig in i denna fråga så måste man ha kunskap om Guds karaktär. Och genom bibeln kan man se hur Gud samtidigt som många utsätts för prövningar så förser också Gud dom med välsignelser och allt dom behöver och Han överger aldrig människan. Men det är människans fria vilja att vända sig till Gud, Han tvingar sig inte på oss. 
Många tror tyvärr att deras tro ska bespara dom lidande och detta är något av det som sprids med många framgångsevangelister idag och är helt obibliskt. Därför ifrågasätts Guds godhet och rättvisa när olyckan drabbar dom. Budskapet i Jobs bok handlar om att inte ge upp även genom de tuffaste prövningar och lidanden. Tron på Gud är ingen garanti för personlig framgång och utan lidande, lika lite som frånvaron av tro garanterar att katastrofer kommer. Tyvärr är detta något som ses mer av idag, människor som tar emot Jesus endast för att få ett fantastiskt, framgångsrikt liv. De blir vilseledda och sedan när olycka drabbar dom så vänder dom Gud ryggen och blir bittra i sina hjärtan, falskt omvända och inte pånyttfödda. (1 Joh 4:1-6; 2 Petr 2:1-22)

Det här har hjälp mig genom tuffa perioder i mitt eget liv och jag har funnit tröst i att lita på att Gud är i kontroll och jag måste vila i det. Men det är inte lätt att göra och därför är det viktigt att läsa bibeln, be och hålla sig nära Gud. Det är något jag upptäckt, vi måste vara fyllda med levande vatten för då blir vi hela tiden påminda om hur mycket Gud älskar och tar hand om oss. Det är provocerande för många att inte man kan svara på såna här frågor, och att man kan finna ro i att inte ha svar på allt. Men det är något vi bara måste acceptera, "Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden." (Psalt 46:11)


tisdag 5 januari 2016

Job kap 1 och 2.

Då jag inte skrev något om gårdagens kapitel så gör jag en sammanfattning av de båda idag. Jag kommer försöka skriva så ofta jag kan. Vi började vår resa genom Jobs bok igår. Har du inte hunnit börja så haka bara på där du är. Det du missat kan du ta igen under helgen eller läs båda kapitlen idag.
Tänkte beskriva lite kring min tankar jag skrivit ner efter SOAK-metoden. Så får ni en liten inblick i hur metoden fungerar.

Versen jag fastnade för igår var, mina S: Trots allt som hade hänt Job syndade inte Job och smädade inte Herren. (Job 1:21)

Min observation O: Allt rycktes bort för Job i ett ögonblick, precis som livet för oss kan förändras på ett ögonblick. Det kan vara mer eller mindre allvarligare händelser. Det här leder oss direkt in på diskussionsfrågan, hur hanterar vi det när vi drabbas av svårigheter. Det är lätt att prisa Gud när vi har det bra, men det är lika lätt att anklaga Gud när vi drabbas av prövningar och lidanden. Det är som att vi glömmer bort att även ondska finns i världen. Vi kan nog aldrig fullt ut förstå detta eller varför, och det måste vi nog finna någon ro med. Vi lever i en fallen värld där ett gott uppförande inte alltid belönas precis som de onda inte alltid straffas Synden har vänt upp och ner på världen.

En lärdom här är att i dina svårigheter vända dig till Honom oavsett vad du känner. Känslorna spelar ingen roll och är inget du ska fokusera på. Job smädade inte Herren, trots vad han utsattes för, precis som inte vi heller ska göra. Vi måste lite på att Han har kontrollen. Ingen har dock sagt att det kommer vara enkelt.

Kap 2: S: Försöker du fortfarande vara gudfruktig, trots att Gud har gjort allt det här mot dig?

O: Detta frågade Jobs fru honom vid hans nästa prövning. Har någon försökt uppmana dig att vända Gud ryggen? Det här är nåt man säkert får höra någon gång. Hur kan du tro på en Gud god när det finns så mycket ondska i världen? Vad svarar man på det? Som sagt tidigare så är det lätt att ha en relation med Gud när livet är lätt. Vi måste fortsätta att påminna oss om att vända oss till Honom även genom svåra tider och inte låta vårt omdöme påverkas av vad människor runt oss säger att vi ska göra. Gå till Gud i bön och fyll på med det levande vattnet som Hans ord ger genom bibeln.

Det här är ett axplock ur det jag skrivit ner under dessa två dagar. Jobs bok tvingar oss att rannsaka vårt inre på ett djupare plan kring en del av de svåraste frågeställningarna som inte bara vi som kristna brottas med utan även många människor i världen vi lever i. Det är inga enkla frågor och ingen förutom Gud själv sitter inne med svaren. Vi kommer aldrig att uppnå den förståelsen och om vi strävar efter det så kommer vi aldrig få ro.
Kommentera gärna dina tankar.

Vandra med Kungen!

måndag 4 januari 2016

Dagens vers...

En bibelvers om dagen att ha med sig i tanken och försöka memorera. Skriv ut dom och sprid ut dom i hemmet, ha dom vid sängen, badrumsspegeln, datorn. Så du blir påmind under dagen. En vers för varje dag...
Idag börjar vi med Jobs bok. (Intro & veckans läsplan)

Nu kör vi igång. Här är en liten överblick kring boken.

Citat,
"När alla fyrtiotvå kapitel av Jobs bok är genomlästa, lämnar den inspirerande författaren oss med ett orubbligt och obestridligt faktum: Gud reglerar allt för Hans goda syften. - John Piper.

Syfte: Jobs bok lär oss hur vi ska härda ut under lidanden och den riktar sig mot frågan "varför får de rättfärdiga lida?" Lidande drabbar alla i den här världen, men vi ser att Job förbannar aldrig Gud och det ska inte vi heller göra. Jobs bok visar också på en relation mellan människan och Gud och hur vi behöver svara med tro och tillit på Guds suveräna nåd.

Författare: Okänd.

Datering: Jobs bok är den äldsta boken i bibeln, men exakt tid är okänd. Men händelser som inträffade under Abrahams, Isaks och Jakobs tid nämns. (2000-1800 fKr)

Nyckelvers: "Herren gav mig allt jag hade. Nu har Han tagit tillbaka det. Välsignat vare Herrens namn." Job 1:21.

Varför lider de rättfärdiga? Varför drabbas goda människor av olycka?
Jobs bok ger oss en insikt om det. Vi lever i en trasig/bruten värld och som resultat av det kommer lidanden att drabba, även de människor som gör gott. Dock har vissa människor trott att lidande går hand i hand med synd. Medan det kan vara sant ibland, så är det inte alltid fallet.

Huvudteman i Jobs bok:


Vår lojalitet mot Gud ska inte vara grundat på våra framgångar. Om vi bara är lojala mot Gud när välsignelser flödar så är vår tro ytlig. (Job 1:9-10)

När svårigheter och lidande drabbar oss, är det viktigt att bekräfta att att Gud är suverän       över allt oavsett om det är bra eller dåligt. (Job 1:20-21)Gud är skaparen av allting. Misslyckandet i att bekräfta Guds roll i våra liv, försvagar vårt      perspektiv och bäddar för en andlig kamp. (Job 38:36)Satan kommer att attackera. Han försöker dra sätta en kil mellan Gud och Job. Vi måste       känna igen när Satan försöker splittra vår relation med Gud. Vi får inte låte det hända.


Upplägget för Jobs bok:

Jobs Nöd (1-3)
Jobs Försvar (4-37)
Jobs Befrielse (38-42)

Job visar oss att lidande kommer drabba oss. Det är hur vi lider som kommer bevisa vår relation med Gud.
Anklagar vi Gud för vårt lidande eller ser vi Honom som suverän och vet att Han fortfarande är god?
Litar vi på det våra vänner säger eller lutar vi oss mot Guds närvaro och ord?

Jobs bok kommer be oss att utvärdera de tuffa tiderna i våra liv och se dom genom eviga ögon. Låt oss tillåta Guds visdom att ta över våra tankar, även när vi befinner oss i svårigheter under livet.

Här är veckans läsplan:

Veckans diskussionsfrågor.
Vandra med Kungen!