måndag 28 september 2015

Här kommer dagens fråga...
Önskar dig en fin dag...

Veckans bibelverser...

Tankar kring dagens kapitel...

Har precis läst igenom dagens kapitel och lägger ut en diskussionsfråga här att reflektera över.


Trygghet är ju något vi människor värnar om hårt i livet. Många saknar dock detta i världen, både vuxna och barn. Trygghet är ju inte heller lika för alla. Hur prioriterar vi trygghet i våra liv? Bra tanke att fundera över. Gud uppmanar oss att gå i lydnad när Han kallar oss och då innebär det att vi måste kliva ur båten, vår trygghet och lite på Honom.
Därav dagens diskussionsfråga.
För min egen skull var det att ta steget till frälsningen. Det var mycket som stod på spel, mitt äktenskap, vänner mm. Men längtan var så stark att jag ändå visste att jag var tvungen att ta steget för att få ro och frid i mitt liv. Så jag tog steget i tron på att Han skulle lösa allt annat i livet, och det höll.

Den här bloggen är ett annat sätt jag har tagit ett steg i lydnad, för jag har under snart två års tid gått runt med en längtan att på ett effektivt sätt kunna sprida Guds ord och få människor att läsa bibeln. Så öppnades denna möjlighet och jag kände att this is it. Nu har jag stor förväntan på vad nästa steg kommer bli. Jag har fler drömmar som går bortom bloggandet. Men var sak har sin tid.

Frid...

Ny vecka, nya kapitel...


Kapitel 16- Timotheos blir medarbetare till Paulis & Silas/ Lydia blir kristen/ Paulus & Silas i fängelse.

Kapitel 17-  Paulus i Thessalonike, Beroia & Athen.

Kapitel 18- Paulus, Priscilla & Aquila i Korinth, Antiochia & Efesos.

Kapitel 19- Paulus i Efesos/ Skevas son/ Ett uppror i Efesos

Kapitel 20- Paulus i Makedonien & Grekland/ Eutychos uppväcks från döden/ Paulus avsked i Efesos.

Dagens bibelvers...


söndag 27 september 2015

Nytt utseende...

Som ni ser har bloggen ändrat färg och header. Anledningen är att jag har anslutit mig till Goodmorning girls. Jag har ju visat lite av bibelstudie kring Apostlaggärningarna, det kommer därifrån. Vi bloggar genom bibeln. Vill du hänga på? Du är välkommen, skriv gärna lite om dig i kommentarsfältet. Du kan hoppa in när du vill, det gör inget om du inte hängt med från början. Du kan passa på att läsa ikapp under helgen.
Just nu är det alltså Apostlaggärningarna som vi läser, känn dig fri att ansluta dig och fördjupa dig i Guds ord. Vi som bekännande, pånyttfödda kristna behöver läsa och förankra oss i Guds ord varje dag. Jättekul om du vill haka på. Jag kommer lägga ut material under tiden, som du kan skriva ut och använda.
Välkommen...var välsignad.

fredag 25 september 2015

Dagens bibelläsnig...


Det finns bara en väg till Gud och frälsning och det är genom Jesus Kristus. 
Paulus och Barnabas mötte mycket motstånd i Jerusalem när de vandrade runt och predikade det glada budskapet. Människor var bundna till de gamla lagarna och kunde inte acceptera budskapet.
Paulus predikade om att Gud känner våra hjärtan och han ger den Helige Ande till alla som tar emot honom och alla blir befriade från synd.
Underbart löfte!torsdag 24 september 2015

Dagens kapitel, Apg 14...

Här blir Paulus och Barnabas förväxlade med de grekiska gudarna som tillbads i landet. Eftersom folket pratade på sitt eget språk så förstod inte Paulus och Barnabas vad som höll på att ske, tills det att det gick upp för dom när folket ville offra åt dom. Detta gjorde apostlarna förtvivlade och dom försökte få människorna på andra tankar. Detta förtydligade dom genom att riva sönder sina kläder för att bevisa att dom var människor precis som folket i staden.
"Ni måste sluta upp med att tillbe dessa hjälplösa gudar och i stället be till den levande Guden som har skapat himlen och jorden och havet och allt som finns i det. Apg 14:16 

Det här för tankarna till allt som avgudas i vår värld. Människor söker efter meningen med livet på alla möjliga sätt, via spådom, horoskop, yoga, kristaller mm, listan kan göras lång. Personlig tro är ett populärt begrepp, som används flitigt. Ett smörgåsbord där man kan plocka ihop sin egen tro med diverse influenser och helst inget som låter jobbigt, där man måste känna dåligt samvete. Men varken apostlarna eller Jesus lovade oss ett liv utan svårigheter och prövningar.

Allting i ditt liv som blir viktigare än Gud, blir en avgud. Det är det första budet, Du ska inte ha andra Gudar vid sidan av mig. 

Fråga att fundera över...
Sätter du Gud först i ditt liv?
Vad får mest av din tid i ditt liv?
onsdag 23 september 2015

Bibelstudie Apostlagärningarna 11-15.

Jag håller på att läsa Apostlagärningarna nu och tänkte att varför inte ha ett bibelstudie kring detta. Häng på om du vill och kom gärna med kommentarer. Jag började läsa från första kapitlet, men det går att hoppa på nu och läsa ikapp under helgen. Att läsa och förankra sig i Guds ord dagligen är viktigt och något som inte alla tar sig tid till i dagens stressade samhälle. Denna stress är av ondo och ett sätt för djävulen att förhindra våran relation med Gud. Vi behöver mata själen med Hans ord.


Jag läser ett kapitel om dagen och jag använder SOAK metoden i min studiebibel, du kan läsa mer om den i länken i vä kolumn och här hittar du färgkoderna.
Idag läser vi kap 13.
Paulus och Barnabas sänds ut som missionärer, den första missionsresan...

Här får vi vara med om hur det glada budskapet sprids snabbt bland människor och hur detta retar upp de judiska ledarna och högt ansedda personerna i staden. Avundsjukan tar över då de ser hur människorna vill höra med om Jesus. Paulus predikar om Herrens befallning,"Jag har gjort er till ett ljus för jordens alla folk, för att leda dom från jordens yttersta gräns till att ta emot min frälsning"Apg 13: 47

Åter igen påminns vi om missionsbefallningen, att vittna för våra medmänniskor om vägen till Jesus. Det är också viktigt hur vi vittnar om detta. Det här går lite hand i hand med det jag skrev om i tidigare inlägg.

Trots att människor hetsades till att föra ut apostlarna från staden så blev många frälsta. "Och de nyomvända  fylldes av glädje och den Helige Ande"Apg 13:52

Här är ett nyckelord, nyomvända, som är mycket viktigt och relevant i dessa tider då vi vittnar om Jesus. Man måste bli född på nytt, vara sant omvänd i sitt hjärta. Det är viktigt att hjärtat förbereds för att ta emot budskapet, som jorden på en åker förbereds, innan man sår fröet. Annars kommer det inte att slå rot och börja gro och växa.  Detta pratar Jesus om i liknelsen om sådden, som du kan läsa om i Matt 13:1-23, Mark 4:1-29, Luk 8:9-18.
Jesus talar om utsädet som är budskapet om frälsningen, men en del faller på den hårda vägen, Det är som de människor som hör Guds ord, men snart kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan och hindrar dom från att tro och bli frälsta.

Han talar också om den steniga marken, som är de människor som tycker om att höra predikningar och blir entusiastiska, men budskapet slår inte rot hos dem. De vet att det är sant och de tror en tid, men så de låter det kvävas av livets bekymmer, rikedomar, plikter och nöjen.  Därför växer de inte.

Den goda jorden däremot människor med goda och uppriktiga hjärtan. De lyssnar till Guds ord och håller sig till det och sprider det till andra så att de också kommer till tro.
Detta är de människor som verkligen förstår och tror att Jesus är enda vägen till räddningen på domens dag och de som står rena och rättfärdiga inför Honom.
Där för är det så viktigt att vi inte vittnar enligt många av de moderna varianterna av evangeliet, med en Jesus som accepterar allt. Där det inte finns syndanöd, för att människor inte inser eller ens vet vilka synder de gjort sig skyldiga till. Det finns ingen sann omvändelsetro i deras hjärtan och när detta inte håller och livet gör sig påmint så faller dom ifrån, för att bli bittra och deras hjärtan blir förhärdade. Jesus lovade inte människorna som är beredda att följa honom, en dans på rosor. Nej, han talade om förföljelse, hån, lidande och även död för de som följer honom. Matt:kap 10. 
Jag har skrivit om detta tidigare och här kan du läsa mer.

Lite frågeställningar att reflektera över...
När vittnade du senast för någon?
Hur förklarar du för en person som anser sig ha allt han/hon behöver, att denne behöver Jesus?

Dagens vers...
Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som står skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du framgång. Jos 1:8
lördag 19 september 2015

Den helige Ande...


När Jesus fortfarande var på jorden med sina lärljungar så undervisade han dom om den Helige Ande. Han berättade för dom att han skulle gå bort och att en annan skulle komma i hans ställe och hjälpa och trösta dom. (Joh 16:7)
Han talade om den Helige Ande, hjälparen till oss som tagit emot Jesus i våra liv. Han är den som uppenbarar sanningen för oss och finns inom oss tills Jesus kommer tillbaka. Han hjälper oss att förstå Guds ord, när vi läser bibeln.
Gud Fadern, Jesus och den Helige Ande är en. Den Helige Ande är Guds närvaro i oss och är med oss. Vi är aldrig ensamma. Han vill leda oss, trösta oss och hjälpa oss.

I Efesierbrevet 1:13 har vi ett löfte från Gud till alla som tror på Kristus, Jesus.
"Därför har Gud satt sin stämpel på er. Det skedde när ni tog emot de Helige Ande, som för länge sedan hade blivit utlovad till alla kristna. Hans närvaro inom oss är Guds garanti för att han verkligen ska ge oss allt han lovat. Andens stämpel på oss betyder att Gud redan köpt oss, och att han garanterar att han ska föra oss hem till sig."

Den Helige Ande ger oss också många olika gåvor, men det är samme Helige Ande som är källan till alla. Det finns olika sätt att tjäna Gud, men det är samma Herre vi tjänar. (1 Kor 12:4-5)
Den Helige Ande delar ut dessa gåvor till var och en som han vill.

Nu möter ni människor som påstår att de bär fram budskap från den Helige Ande. Hur ska ni veta om de talar sanning? Ett är klart, och det är att ingen som talar under Guds Andes inflytande kan förbanna Jesus. Ingen kan heller säga "Jesus är Herre" och verkligen mena det, om inte den Helige Ande inspirerar honom. (1 Kor 12:3)

4 symboler för den Helige Ande

Duvan - En duva uppenbarade sig när Jesus döptes. ( Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; Joh 1:32)

Vind - ( Apg 2:4; Joh 3:8)

Eld - På pingstdagen sänkte sig Guds Ande som flammor eller eldstungor och dessa stannade över deras huvuden. Och allesammans blev fyllda med den Helige Ande. (Apg 2:1-4)

Vatten -  I Joh 7:37-39, ropar Jesus till folket att "om någon är törstig så kom till mig och drick, för Skriften säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram från de innersta hos de människor som tror på mig."
Med levande vatten menade han den Helige Ande som skulle ges till alla som trodde på honom. Men Anden hade ännu inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade återvänt till himlens härlighet.

Vilken fantastisk Gud vi har, vilka löften! Be att du får visdom och vägledning i ditt liv. När vi låter den Helige Ande få styra och behärska våra liv så skapas frukten av honom i oss, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22)

"Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och prisar er Far i himlen."
(Matt 5:16)

Var välsignad...fredag 18 september 2015

War room...

En ny film som kommer snart av Kendrick brothers.


Införskaffat mig verktyg...

Var inne på Akademibokhandeln där jag köpte dessa torra och suddbara överstrykningspennor för att kunna påbörja mitt bibelstuderande enligt SOAK metoden. Läs mer om den under länken till vänster.


Alla färger fanns dock inte så jag köpte även dessa...


Sen denna, också från Akademibokhandeln, att skriva i. Man behöver inte ha det, men jag gillar det estetiska och gillar fina böcker. Dessa ser riktigt antika ut och fanns i en mängd olika färger och mönster. 


Mycket bra undervisning...

Tittade på denna bibelundervisning i biblisk evangelisation i enlighet med hur Jesus predikade det glada budskapet. Ta dig tiden att titta på dessa och pausa under tiden och skriv ner alla bibelställen så du kan gå igenom dom efteråt. Det kommer förändra ditt sätt att vittna och kanske få dig att komma över rädslan av att vittna om din tro. Det handlar om att vi måste utrusta oss så vi kan möta människor och deras frågor, samt på ett effektfullt sätt presentera det glada budskapet som Jesus gjorde. Finns även i länklistan, men jag lägger upp dom här också...torsdag 17 september 2015

Studera bibeln...

Fann detta igår när jag var inne på Women Living well, hon har utvecklat SOAK, du kan läsa mer om det om du går in på länken i kolumnen till vänster. Hon använder olika färger för att markera meningar i bibeln och på så vis kategorisera in dessa i områden. Jag har översatt hennes färgskalor och du få gärna använda dessa och kopiera dom om du vill.

Lila
Gud, Jesus, Helige Ande, Frälsare
Messias.

Rosa
Kvinnorna i bibeln, familj, äktenskap,
fostran, vänskap, relationer.

Röd
Kärlek, vänskap, barmhärtighet, medkänsla,
frid, nåd.

Grön
Tro, lydnad, tillväxt, frukt, frälsning,
gemenskap, ånger.

Gul
Tillbedjan, bön, lovprisa, lära, änglar
mirakler, Gudskraft, välsignelse.

Blå
Visdom, undervisning, instruktioner,
kommenderingar.

Orange
Profetior, historia, tid, platser, kungar,
släkten, människor, nummer, förbund,
löften, visioner, eder, framtid.

Brun/Grå
Satan, synd, död, helvetet, avgudar,

falska lärare, hyckleri, frestelser.

onsdag 16 september 2015

Vi behöver utrusta oss...


Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.söndag 13 september 2015

Omvänd dig!


Tiden är kort och världen står och håller andan för vad som är på väg att ske. Många av oss kristna känner det i anden, andra är sovande och behöver väckas upp. Rannsaka dig själv om du kallar dig kristen, så att du är säker på att du har det rätt ställt med Gud. Och har du inte tagit emot honom än så är det hög tid att göra det.
Du kan dö idag. Tror du på ett liv efter döden? Tror du på himmel och helvete? Är du säker på att du kommer till himlen?

Det här behöver du göra...

Erkänna för dig själv att du är en syndare och i behov av upprättelse från Gud. Vad menas med det? Att förstå att du brutit mot Guds lag dvs 10 Guds bud och att du behöver Guds förlåtelse och nåd.

Fundera över det här och testa dig själv mot några av Guds 10 bud:

Har du någon gång ljugit? Vad kallar man en person som ljuger? .....en lögnare.
Har du någon gång missbrukat din Herres namn? Det kallas hädelse. Du använder Guds namn som en svordom, han som har skapat dig med kärlek till sin egen avbild. Du drar hans namn i smutsen.
Har du tittat på en annan, man eller kvinna med lust? Jesus sa att om du så mycket som tittar på en annan med lust så har du redan begått otrohet/äktenskapsbrott med honom/henne i ditt hjärta.

Jag skulle kunna fortsätta och du kommer nog inse att du är skyldig till att ha brutit alla Guds bud, precis som jag. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Rom 3:23. 

Kanske tänker du att han kommer att se förbi dina synder och ändå sända dig till himlen. Men vad för en slags domare skulle han då vara. Tänk dig detta scenariot:
En människa står inför en domare och har mördat ett barn och alla bevisen pekar på att han är skyldig. Domaren gör sig redo att uttala sitt straff när den dömde säger: Men jag har gjort en del goda gärningar i livet också och kanske kan du se till dom så jag kan få slippa mitt straff.
Tror du att domaren kommer se till hans goda gärningar innan hans fruktansvärda brott? Absolut inte! Han kommer dömas och få det straff han förtjänar. Annars är det en korrupt domare om han släpper honom fri. 
Gud är inte korrupt utan en rättvis domare och därför ska du inte luras att tro att du kommer undan. Men vad ska jag göra då tänker du nu? Vet du vad Gud gjorde för dig och för mänskligheten för att vi skulle få en andra chans att få upprättelse från Gud? Han sände sin son Jesus Kristus till jorden. Jesus betalade vår skuld och tog på sig våra synder med sitt blod på korset. För att vi skulle bli befriade från synden och lagen. Vi kan inte bli fria i egen kraft. Men genom att Jesus betalade vår skuld så fick vi nåd från Gud. Och det är i den nåden vi får upprättelse och frälsning.

Om du nu kan erkänna för dig själv och inse att du är en syndare och att du är skyldig, så be Gud om förlåtelse, bekänn för honom med din mun, dina synder. Gör det nu, för ingen är lovad imorgon eller ens nästa minut. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Rom 10:9. Gör det helhjärtat och vänd dig bort från synden. Det är väldigt viktigt att du inser varför du har behov av Guds nåd och upprättelse, för att kunna omvända dig helhjärtat.
Be Jesus komma in i ditt liv, så här kan du be...

Jesus, jag kommer till dig i bön och 
ber om din förlåtelse för mina synder.
Jag bekänner med min mun och tror i mitt hjärta 
att Jesus är Guds son och att han dog på ett kors
för mig så att jag skulle bli förlåten och få evigt liv.
Jag tror att Jesus uppstod från de döda och ber dig nu
att komma in i mitt liv och bli min herre och frälsare.
Jag vänder mig bort från synden och vill prisa dig i 
alla mina dagar.
Ditt ord är sanningen och tackar dig för  
att jag är född på nytt och renad i Jesu blod.
Fyll mig med din helige ande och led mig på 
den rätta vägen.
I Jesu namn, Amen.

Du har just gjort ditt livs viktigaste beslut.
När du nu tagit det här steget och gjort det helhjärtat är du frälst (räddad) och den helige ande flyttar in i ditt hjärta. Helige ande är vår hjälpare här på jorden som Jesus utgjöt åt oss eftersom han steg upp till himmelen efter sin uppståndelse.
Börja att läsa evangelierna i bibeln och sök upp en pånyttfödd, kristen vän eller/och en församling, som kan hjälpa dig att börja din vandring med Jesus.
Nästa steg är att du behöver döpa dig. Kommer i nästa inlägg.
Kika in på länkarna till vänster, där finns mycket matnyttigt för själen....söndag 6 september 2015

Mycket bra film...


Vad innebär fräslning?

Den här texten är översatt från The Way of the Master och visar hur man måste använda Guds lag (de tio budorden) för att förbereda en människas själ för att ta emot förlåtelse.
Texten kallas, "Helvetets bäst bevarade hemlighet." Det är rakt och radikalt! Den visar att det räcker inte med att be en två min bön och sen är det klart. Den visar att många inte förstår begreppet kring ordet, "vi har alla syndat mot Gud och gått miste om hans härlighet". De flesta vet inte vilken eller vilka synder dom gjort sig skyldiga till, för det berättar ingen. 

I psalt 19:8-10 står det: Guds lagar är fullkomliga. De skyddar oss, gör oss visa och ger oss glädje och ljus. Guds lagar är rena, eviga och rättvisa.
Denna vers illustrerar funktionen av Guds lag. 

Tänk dig att jag plötsligt säger till dig att, ”Jag har goda nyheter till dig. Jag har precis betalat en fortkörningsbot åt dig. (på en ganska stor summa). Du skulle titta på mig och säga att, ”Det är ingen god nyhet och kan inte stämma, för jag har ingen fortkörningsbot”. För dig skulle det här inte alls vara en god nyhet, utan du skulle tycka att det var ren dårskap. Dessutom skulle uppleva det som väldigt förolämpande då jag antyder att du har brutit mot lagen och du inte anser att du har gjort det.

Men om jag skulle säga det på det här sättet, så skulle du lättare ta det till dig. ” På vägen hit idag så blev du fångad av en fortkörningskamera som registrerade din hastighet till 90 km i timmen på en 30 väg som dessutom gick förbi en skola för blinda barn. Det fanns tio tydliga varningstecken på att maxhastigheten var 30 km i timmen, men du körde rätt förbi och det du gjorde var extremt farligt och oansvarigt. Lagen var på väg att ta ut sin rätt, då en för dig okänd person gick in och betalade sin skuld åt dig. Du hade tur.
Kan du se att genom att först berätta för dig exakt vad du gjort för fel får dig att inse vikten av den goda nyheten. Om jag inte tydliggör din skuld för dig så blir den goda nyheten bara orimlig och förolämpande för dig. Men när du verkligen förstår att du är skyldig till brottet så blir den goda nyheten verkligen god.

Det är precis samma sak som om jag säger till en förhärdad syndare som har ett förmörkat sinne att ”Jesus dog på ett kors för dina synder”, så kommer det låta som dårskap för honom och förolämpande. Dårskap, för att det inte finns någon rimlighet i det. Det står i Bibeln att: Budskapet om korset är dårskap för dom som går förlorade. (1 Kor 1:18) Förolämpande, eftersom jag antyder att han är en syndare fast han själv inte anser det och det finns de som är mycket värre än han. Men om jag följer i Jesus fotspår, så kanske det ger mer klarhet. Om jag tar mig tid och öppnar upp den gudomliga lagen och visar syndaren exakt vad det är han gjort sig skyldig till, att han har förolämpat Gud genom att bryta mot hans lag. Så kommer han sen när han blir övertygad om att han brutit mot Guds lag vara tacksam för att hans skuld blivit betalad och han kommer inte se den goda nyheten som dårskap eller förolämpning och då kan Guds kraft leda honom till frälsning.

Med denna tanke i minnet, låt oss titta på Romarbrevet 3:19.
Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.
Detta är en funktion av Guds lag, att tysta syndarens mun. Att hindra en person från att rättfärdiga sig själv och skylla på att det finns massa människor som är mycket värre än mig. Jag är ingen dålig person. Lagen hindrar människan från att rättfärdiga sig själv och lämnar hela världen, inte bara judarna utan hela världen skyldig inför Gud.

Vidare till Romarbrevet 3:20; Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.
Lagen talar om för oss vad synd är. 1 Joh 3:4 säger att; Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Rom 7:7; Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Här säger Paulus att han inte visste vad synd var innan lagen uppenbarade det för honom. Gal 3:24; Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Här visar han på lagen som en övervakare som leder oss till Jesus så att vi kan bli rättfärdiga genom tro i Hans blod. Lagen hjälper oss inte utan lämnar oss hjälplösa. Lagen rättfärdigar oss inte utan lämnar oss skyldiga inför en rättvis och helig Gud. Låt mig säga det en gång till för att det är så viktigt att förtydliga det. Vi är inte frälsta av lagen. Vi är frälsta genom Guds nåd genom tro. Lagen visar oss bara att vi är orena och i desperat behov av Guds rening.

Om du och jag har tagit emot Jesus med bibliska motiv för att undkomma vreden som väntar så kommer vi inte bli arga på Gud eller förlora våran glädje och frid när väl vedermödan slår till och planet kommer i gungning. Varför skulle vi? Vi kom inte till Jesus för att få en lycklig livsstil, vi kom till Jesus för att vi hade syndat mot Gud och behövde en frälsare för att rädda oss från domedagen. 
Tvärtom så drar vedermödan en sann troende närmare Gud. 

Tyvärr så finns det många bekännande kristna som förlorar sin frid och glädje när flyget blir skakigt. Varför?, därför att de är produkter av ett urvattnat evangelium och avsaknaden av ånger. Och utan sann ånger så kan du inte bli frälst.
Tänk på kvinnan som blev tagen på bar gärning då hon var otrogen. Hon hade brutit mot det sjunde budet och lagen var tydlig, hon skulle stenas. Lagen hade dömt henne och det är en av funktionerna i Guds lag, den dömer. Nu kanske du tänker att nej, vänta lite nu. Vi kan inte gå runt och döma människor. Det är sant, vi behöver inte det för de är redan dömda. Joh 3:18 säger: Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd.
Allt lagen gör är att visa människan sig själv i det sanna ljuset.

En del av er kan relatera till detta. Ni har ett träbord i ert vardagsrum. Ni dammar av det och det är rent och dammfritt. Sen öppnar ni upp gardinerna och låter solen skina in genom fönstret och vad ser ni då?, damm. Du ser det även i luften. Var det ljuset som skapade dammet? Nej, ljuset bara synliggjorde dammet. Och när du och jag tar oss tid att dra undan gardinerna och låta ljuset från vår heliga Gud lysa på syndarens hjärta så är allt som händer att han får se sig själv i sanning. Budet är en lampa och lagen är ljuset. Det är därför som Paulus säger i rom 7:13, Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte! Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Det var lagen som visade Paulus synden i det sanna ljuset.

lördag 5 september 2015

The Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (part 1 of 8)

Att vara en god människa är inte gott nog!


Vi lever i en värld som erbjuder allt man kan önska sig, snabbt, enkelt och bekvämt ska det vara.
Man får inte göra så människor känner sig obekväma eller känner skuld. Det här bekväma livet som
vi lever nästlar sig in i alla delar i vårt liv till den grad att vi till och med försöker anpassa Gud så
han passar in i vårt liv.
Vi anser oss själva vara ”goda människor” och komma till himlen när vi dör, för det räcker
väl?...eller?

Vart har den äkta evangelisationen tagit vägen, den som Jesus och apostlarna predikade. Idag hör
man inget om helvetet, synden eller domen i predikningar, i allafall inte på ett sätt så att människor
förstår vad de behöver förlåtelse för. Det vi hör predikat för oss är hur god och kärleksfull Gud är
och hur skulle han då kunna döma oss ”goda människor” till helvetet.
Vem är Gud för dig? Är Han bara en kärleksfull och nådefull Gud som aldrig skulle kasta någon i
helvetet? Om det är din Gud så har du helt rätt. Han skulle aldrig kasta någon i helvetet, för Han
existerar inte. Han är ett påhitt i din fantasi. Du har skapat en Gud i ditt sinne som du är bekväm
med. Du kanske kallar det ”din personliga tro”, men Gud kallar det avgudadyrkan. Det är den äldsta
synden i Bibeln, det andra budet och det varnar oss för att avgudadyrkare inte kommer att ärva
himmelriket.

Många som evangeliserar och predikar idag slätar över synden. Allt man hör är hur fantastiskt ditt
liv kommer bli och hur kärleksfull och nådefull Gud är. Ja Han är kärleksfull och nådefull, men inte
på det sättet vi har omformat Honom. Han hatar synd. Du hittar ingenstans i Apostlagärningarna att
lärjungarna predikade för människor om vilket fantastiskt liv dom skulle få om dom tog emot Jesus.
Tvärtom, de fick veta och uppleva förföljelse, hat och martyrdöd. Evangeliet är ett löfte om
rättfärdighet inte ett löfte om lycka.

Jesus själv sa,” Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det som profeterna
sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas. Jag försäkrar er:
Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess löfte är uppnått. ( Matt 5:17-18)
Äkta evangelisation börjar med predikan om lagen, tio Guds bud. För att vinna människor till äkta
tro måste man göra människor medvetna om sina synder. Guds lag förbereder en syndares hjärta för
de goda nyheterna om evangeliet. Utan denna förberedelsen så hårdnar hjärtat och man faller för en
falsk övertygelse. Synden är att vi har brutit mot tio Guds bud och är därför dömda. Därför behöver
vi förlåtelse. Om vi inte förstår detta, vad behöver vi då få förlåtelse för?
Det här med synden berättar man inte för människorna i rädsla för att de ska känna sig obekväma så
synden bagatelliseras. Men genom att man visar på lagen så ger man en förståelse och ger

människor en insikt i att dom bör oroa sig för hur dom ska tillbringa sin evighet.

De flesta anser sig själva vara goda människor. Men frågan du borde ställa till dig själv är, är jag
tillräckligt god för att komma till himlen?
Hur kan du vara säker?
För att tydliggöra detta så fundera själv över vilka av Gud tio bud du brutit mot.

Du ska inte ha några andra Gudar vid sidan av mig.
Har du alltid satt Gud först i ditt liv? Jesus sa, ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och
med hela din själ och hela ditt förstånd.” (Matt 22:37)

Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Jesus varnade, ”ni har hört, du ska inte begå äktenskapsbrott, men jag säger er. Den som bara ser
på en annan kvinna med åtrå har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta
Har du någonsin tittat på en annan person med åtrå? Bibeln säger att äktenskapsbrytare och
otuktiga kommer inte komma in i himmelriket.

Du ska inte ljuga.
Har du någonsin ljugit, om än en liten lögn? Då är du en lögnare. Storleken eller antalet lögner har
ingen betydelse. Hur många mord behöver man begå för att kallas mördare? Bara ett. Bibeln varnar
oss att alla lögnare kommer ha en plats i sjön som brinner av eld och svavel. (Upp 21:8)

Du ska inte döda.
Jesus varnade, ”Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er”,
(Matt 5:22)
Den som hatar sin bror är egentligen en mördare, och ni vet att ingen som går med sådana tankar
har evigt liv inom sig” (1 Joh 3:15)

Som du ser har vi alla syndat mot Guds tio bud, det är det vi behöver förlåtelse för. Gud är en rättvis
domare som kommer döma oss alla efter vad vi förtjänar. Han kommer inte ha överseende med att
vi bara har ”syndat lite”, för att vi är snälla och goda. Du kanske tror att Gud är en god Gud och i
sin godhet kommer ha överseende med dina synder. Men om du kände till en domare som blundade
för brotten av skyldiga våldtäktsmän och mördare i rättssalarna, skulle du anse honom vara en
rättfärdiga domare?

Nej, troligtvis inte. Det skulle vara en korrupt domare. Gud är inte en korrupt domare, Han kommer
döma alla som begår brott i världen men också lögnare, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare med
flera. Och platsen för evigt dömda är helvetet.

Nu vill ju inte Gud att någon ska förgås utan Han är rik på nåd och empati och har gjort det möjligt
för oss att bli förlåtna. Han har inbjudit oss att komma till Honom för att få full benådan och ta emot
gåvan av evigt liv. Vi kan inte tjäna den och vi förtjänar den inte, men Gud erbjuder oss den som ett
bevis på sin kärlek till oss.

Tänk dig att du står inför en domare, skyldig till de brott du är anklagad för. Alla bevisen som är
presenterade visar utan tvekan att du är skyldig. Dina ”goda gärningar” eller ursäkter kan inte sudda
bort de brott du har gjort dig skyldig till, därför måste du straffas.
Priset för dina brott är 1,5 miljoner kronor eller fängelse. Men du kan inte ens skrapa ihop 200 kr, så
det blir fängelsedom. Domaren ska precis förkunna din dom när en främmande person som du inte
ens känner träder fram och betalar din skuld. Rätten accepterar pengarna och säger att du är fri att
gå. Lagen är tillfredsställd, din skuld är betald till fullo och främlingens offer var en demonstration
av sin kärlek till dig. 

Det är var Jesus gjorde för dig 2000 år sedan.
Gud blev människa i Jesus Kristus. Han led och dog för oss på korset för dina och mina synder så
att vi skulle bli befriade. Så enkelt är det, vi bröt mot lagen och Jesus betalade priset.

Ett nytt fenomen som kan ses i olika kristna sammanhang som dyker upp och har dykt upp de senare åren, att stora massor med människor ja till Jesus, men sen då? Vid uppföljningar efteråt, efter några dagar eller veckor så är
mängden avfällingar betydligt större än de som faktiskt tagit till sig tron och sökt sig till en
församling. Om Gud nu har en så fantastisk plan för människors liv, hur kommer det sig att dom
faller ifrån?

Svaret är att dom har ingen syndanöd, ingen aning om varför de behöver förlåtelse. Dom har ju inte
begått nån synd, så varför behöver de då förändra sitt liv?
Människor som kommer till Gud av fel anledningar eller löften om underbara liv, kommer bli
besvikna. De som tar emot Jesus utan vetskapen om lagen gör det av anledningar som att söker efter
inre frid och en evig tillfredsställelse i livet. De kommer för att fylla ett vakuum i sina liv i form av
Gud. Det finns ingen nöd, ingen rädsla ingen ånger. För dom är Gud en välvillig fadersfigur, inte en
helig Gud av vrede. Dom har inte blivit avklädda sin självrättfärdighet och dom tror inte fullt ut på
att de förtjänar en evig fördömelse. Därför anser dom sig även som kristna att dom i grund och
botten är goda.
Den här artikeln skriver jag utifrån boken Ray Comforts bok ”The way of the Master” en helt
fantastisk bok som verkligen inte hymlar och förfinar det äkta evangeliet som i vår tid verkar tappa
fästet mer och mer. Andra former av nyandlighet nästlar in sig i våra församlingar och synden och
helvetet existerar inte. Det här är ett budskap som behöver spridas, människor måste vända om få
kunskap om det äkta evangeliet, det måste bli syndanöd i vårt land om vi ska få uppleva väckelse.

Mycket oroväckande är också alla nya typer av församlingar som bildas och som
förändrar och modellerar med Guds ord, lägger till och plockar bort.
Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och
om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i
livets träd och den heliga staden som det står om i denna bok. ( Upp 22:18)


Rannsaka ditt hjärta!

Det finns idag en stor mängd människor som inte är sant omvända. En ny sorts kristenhet sprider ut sig i våra församlingar. Det är en tro utan den helige ande, en kristendom utan pånyttfödelse, en förlåtelse utan syndabekännelse och en himmel utan helvete. Det pratas inte om helvetet i dag.
Många är dem som sagt ja till Jesus, men de har inte blivit frälsta. För dom har inte gjort det helhjärtat och inte av rätt anledning. De har inte haft syndanöd, för dom vet inte vilken synd de gjort sig skyldig till, därför finns ingen förkrosselse eller ett ödmjukat hjärta inför honom. De har inte omvänt sig i sina hjärtan och i sin nöd flytt till sin herre och frälsare. Därför att de känner inte en sådan nöd, de har det ju bra i den här världen och vad är det dom behöver fly ifrån.
Det räcker inte med att bara be en frälsningsbön och så är det klart. Du måste ha ett sant omvänt hjärta. Du måste förstå vad det är du ber om och varför du behöver ta emot Jesus.

Det är dags att vakna!, det finns ingen tid att hålla på att linda in evangeliet i bomull så att människor inte ska bli förnärmade eller känna sig obekväma. Människor måste inse sin synd och bli förkrossade så att Jesus kan hela och upprätta dom igen, genom sin nåd och rädda dom från en evighet i helvetet. Präster, pastorer och andra evangeliska ledare har ett ansvar att tala sanning och inte förvränga Guds ord för att öka medlemsantalet i sina församlingar.
Det finns en stor mängd falskt omvända i våra församlingar. Många församlingar idag bedriver föreningsliv och är andligt döda. Detta profeteras inför dessa människor, men utan reaktion. Vi måste gå tillbaka och verkligen fördjupa oss i hur Jesus predikade för människorna.

Hur gjorde Jesus när han presenterade evangeliet? Om vi tittar på ett tillfälle i bibeln där Jesus möter den unge mannen. Mark 10:17, När han så skulle fortsätta sin väg kom en man springande och böjde knä framför honom och sa: ”Gode Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Hur svarar Jesus den här mannen?, han sa inte: ”Min vän du har ett tomrum i ditt hjärta som bara jag kan fylla. Och om du säger den här bönen och ber mig komma in i ditt hjärta så ska du få kärlek, lycka och frid och komma till himlen när du dör”
Nej, Jesus började med att fråga honom, Varför kallar du mig god? Det finns bara en enda som är god och det är Gud. Här korrigerar han den här mannens förståelse kring ordet god och sen påvisar han mannen till de 10 budorden. Han pekar på fem av dessa och säger: Hans bud kan du: ´Du ska inte döda, inte vara otrogen mot din hustru, inte stjäla, inte ljuga, inte bedra någon och du ska respektera din far och mor. Och den unge mannen svarar, ”Herre jag har aldrig brutit ett enda av dessa bud,” Efter detta så påvisar Jesus mannen till de första två budorden och talar om för honom att det är bara en sak till han måste göra. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Då kommer du att få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig.” (Mark 10:21) I bibeln står det att mannen gick i väg bedrövad. Då kan man fundera över att visste inte Jesus att ingen människa kan hålla tio Guds bud? Vi är ju inte räddade på grund av att vi håller lagen, utan vi är räddade av nåden. Varför talade Jesus till mannen på det sättet. Han talade inte om Guds kärlek och nåd. Han bad inte med honom heller. Han ropade inte efter honom att ” Vänta, kom tillbaka!, skulle du vilja komma hem till mig i helgen på middag så kan jag skapa en kravlös, icke konfronterande relation med dig.”
Här kan man tänka att Jesus skulle ha dragit nytta av att en vänskaplig evangeliseringskurs, men det är vår ytliga och omogna förståelse för vad han gjorde här. Han använde sig av en princip som förbereder hjärtat att ta emot nåd. Den visar människan varför han/hon behöver Jesus. Det är en nyckelprincip som förändrar allt. Och Satan vill inte ett du ska känna till det. Han har under lång tid försökt dölja denna nyckel för församlingarna. 
Fortsättning följer...