onsdag 23 september 2015

Bibelstudie Apostlagärningarna 11-15.

Jag håller på att läsa Apostlagärningarna nu och tänkte att varför inte ha ett bibelstudie kring detta. Häng på om du vill och kom gärna med kommentarer. Jag började läsa från första kapitlet, men det går att hoppa på nu och läsa ikapp under helgen. Att läsa och förankra sig i Guds ord dagligen är viktigt och något som inte alla tar sig tid till i dagens stressade samhälle. Denna stress är av ondo och ett sätt för djävulen att förhindra våran relation med Gud. Vi behöver mata själen med Hans ord.


Jag läser ett kapitel om dagen och jag använder SOAK metoden i min studiebibel, du kan läsa mer om den i länken i vä kolumn och här hittar du färgkoderna.
Idag läser vi kap 13.
Paulus och Barnabas sänds ut som missionärer, den första missionsresan...

Här får vi vara med om hur det glada budskapet sprids snabbt bland människor och hur detta retar upp de judiska ledarna och högt ansedda personerna i staden. Avundsjukan tar över då de ser hur människorna vill höra med om Jesus. Paulus predikar om Herrens befallning,"Jag har gjort er till ett ljus för jordens alla folk, för att leda dom från jordens yttersta gräns till att ta emot min frälsning"Apg 13: 47

Åter igen påminns vi om missionsbefallningen, att vittna för våra medmänniskor om vägen till Jesus. Det är också viktigt hur vi vittnar om detta. Det här går lite hand i hand med det jag skrev om i tidigare inlägg.

Trots att människor hetsades till att föra ut apostlarna från staden så blev många frälsta. "Och de nyomvända  fylldes av glädje och den Helige Ande"Apg 13:52

Här är ett nyckelord, nyomvända, som är mycket viktigt och relevant i dessa tider då vi vittnar om Jesus. Man måste bli född på nytt, vara sant omvänd i sitt hjärta. Det är viktigt att hjärtat förbereds för att ta emot budskapet, som jorden på en åker förbereds, innan man sår fröet. Annars kommer det inte att slå rot och börja gro och växa.  Detta pratar Jesus om i liknelsen om sådden, som du kan läsa om i Matt 13:1-23, Mark 4:1-29, Luk 8:9-18.
Jesus talar om utsädet som är budskapet om frälsningen, men en del faller på den hårda vägen, Det är som de människor som hör Guds ord, men snart kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan och hindrar dom från att tro och bli frälsta.

Han talar också om den steniga marken, som är de människor som tycker om att höra predikningar och blir entusiastiska, men budskapet slår inte rot hos dem. De vet att det är sant och de tror en tid, men så de låter det kvävas av livets bekymmer, rikedomar, plikter och nöjen.  Därför växer de inte.

Den goda jorden däremot människor med goda och uppriktiga hjärtan. De lyssnar till Guds ord och håller sig till det och sprider det till andra så att de också kommer till tro.
Detta är de människor som verkligen förstår och tror att Jesus är enda vägen till räddningen på domens dag och de som står rena och rättfärdiga inför Honom.
Där för är det så viktigt att vi inte vittnar enligt många av de moderna varianterna av evangeliet, med en Jesus som accepterar allt. Där det inte finns syndanöd, för att människor inte inser eller ens vet vilka synder de gjort sig skyldiga till. Det finns ingen sann omvändelsetro i deras hjärtan och när detta inte håller och livet gör sig påmint så faller dom ifrån, för att bli bittra och deras hjärtan blir förhärdade. Jesus lovade inte människorna som är beredda att följa honom, en dans på rosor. Nej, han talade om förföljelse, hån, lidande och även död för de som följer honom. Matt:kap 10. 
Jag har skrivit om detta tidigare och här kan du läsa mer.

Lite frågeställningar att reflektera över...
När vittnade du senast för någon?
Hur förklarar du för en person som anser sig ha allt han/hon behöver, att denne behöver Jesus?

Dagens vers...
Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som står skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du framgång. Jos 1:8
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar