lördag 19 september 2015

Den helige Ande...


När Jesus fortfarande var på jorden med sina lärljungar så undervisade han dom om den Helige Ande. Han berättade för dom att han skulle gå bort och att en annan skulle komma i hans ställe och hjälpa och trösta dom. (Joh 16:7)
Han talade om den Helige Ande, hjälparen till oss som tagit emot Jesus i våra liv. Han är den som uppenbarar sanningen för oss och finns inom oss tills Jesus kommer tillbaka. Han hjälper oss att förstå Guds ord, när vi läser bibeln.
Gud Fadern, Jesus och den Helige Ande är en. Den Helige Ande är Guds närvaro i oss och är med oss. Vi är aldrig ensamma. Han vill leda oss, trösta oss och hjälpa oss.

I Efesierbrevet 1:13 har vi ett löfte från Gud till alla som tror på Kristus, Jesus.
"Därför har Gud satt sin stämpel på er. Det skedde när ni tog emot de Helige Ande, som för länge sedan hade blivit utlovad till alla kristna. Hans närvaro inom oss är Guds garanti för att han verkligen ska ge oss allt han lovat. Andens stämpel på oss betyder att Gud redan köpt oss, och att han garanterar att han ska föra oss hem till sig."

Den Helige Ande ger oss också många olika gåvor, men det är samme Helige Ande som är källan till alla. Det finns olika sätt att tjäna Gud, men det är samma Herre vi tjänar. (1 Kor 12:4-5)
Den Helige Ande delar ut dessa gåvor till var och en som han vill.

Nu möter ni människor som påstår att de bär fram budskap från den Helige Ande. Hur ska ni veta om de talar sanning? Ett är klart, och det är att ingen som talar under Guds Andes inflytande kan förbanna Jesus. Ingen kan heller säga "Jesus är Herre" och verkligen mena det, om inte den Helige Ande inspirerar honom. (1 Kor 12:3)

4 symboler för den Helige Ande

Duvan - En duva uppenbarade sig när Jesus döptes. ( Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; Joh 1:32)

Vind - ( Apg 2:4; Joh 3:8)

Eld - På pingstdagen sänkte sig Guds Ande som flammor eller eldstungor och dessa stannade över deras huvuden. Och allesammans blev fyllda med den Helige Ande. (Apg 2:1-4)

Vatten -  I Joh 7:37-39, ropar Jesus till folket att "om någon är törstig så kom till mig och drick, för Skriften säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram från de innersta hos de människor som tror på mig."
Med levande vatten menade han den Helige Ande som skulle ges till alla som trodde på honom. Men Anden hade ännu inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade återvänt till himlens härlighet.

Vilken fantastisk Gud vi har, vilka löften! Be att du får visdom och vägledning i ditt liv. När vi låter den Helige Ande få styra och behärska våra liv så skapas frukten av honom i oss, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22)

"Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och prisar er Far i himlen."
(Matt 5:16)

Var välsignad...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar