söndag 13 september 2015

Omvänd dig!


Tiden är kort och världen står och håller andan för vad som är på väg att ske. Många av oss kristna känner det i anden, andra är sovande och behöver väckas upp. Rannsaka dig själv om du kallar dig kristen, så att du är säker på att du har det rätt ställt med Gud. Och har du inte tagit emot honom än så är det hög tid att göra det.
Du kan dö idag. Tror du på ett liv efter döden? Tror du på himmel och helvete? Är du säker på att du kommer till himlen?

Det här behöver du göra...

Erkänna för dig själv att du är en syndare och i behov av upprättelse från Gud. Vad menas med det? Att förstå att du brutit mot Guds lag dvs 10 Guds bud och att du behöver Guds förlåtelse och nåd.

Fundera över det här och testa dig själv mot några av Guds 10 bud:

Har du någon gång ljugit? Vad kallar man en person som ljuger? .....en lögnare.
Har du någon gång missbrukat din Herres namn? Det kallas hädelse. Du använder Guds namn som en svordom, han som har skapat dig med kärlek till sin egen avbild. Du drar hans namn i smutsen.
Har du tittat på en annan, man eller kvinna med lust? Jesus sa att om du så mycket som tittar på en annan med lust så har du redan begått otrohet/äktenskapsbrott med honom/henne i ditt hjärta.

Jag skulle kunna fortsätta och du kommer nog inse att du är skyldig till att ha brutit alla Guds bud, precis som jag. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Rom 3:23. 

Kanske tänker du att han kommer att se förbi dina synder och ändå sända dig till himlen. Men vad för en slags domare skulle han då vara. Tänk dig detta scenariot:
En människa står inför en domare och har mördat ett barn och alla bevisen pekar på att han är skyldig. Domaren gör sig redo att uttala sitt straff när den dömde säger: Men jag har gjort en del goda gärningar i livet också och kanske kan du se till dom så jag kan få slippa mitt straff.
Tror du att domaren kommer se till hans goda gärningar innan hans fruktansvärda brott? Absolut inte! Han kommer dömas och få det straff han förtjänar. Annars är det en korrupt domare om han släpper honom fri. 
Gud är inte korrupt utan en rättvis domare och därför ska du inte luras att tro att du kommer undan. Men vad ska jag göra då tänker du nu? Vet du vad Gud gjorde för dig och för mänskligheten för att vi skulle få en andra chans att få upprättelse från Gud? Han sände sin son Jesus Kristus till jorden. Jesus betalade vår skuld och tog på sig våra synder med sitt blod på korset. För att vi skulle bli befriade från synden och lagen. Vi kan inte bli fria i egen kraft. Men genom att Jesus betalade vår skuld så fick vi nåd från Gud. Och det är i den nåden vi får upprättelse och frälsning.

Om du nu kan erkänna för dig själv och inse att du är en syndare och att du är skyldig, så be Gud om förlåtelse, bekänn för honom med din mun, dina synder. Gör det nu, för ingen är lovad imorgon eller ens nästa minut. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Rom 10:9. Gör det helhjärtat och vänd dig bort från synden. Det är väldigt viktigt att du inser varför du har behov av Guds nåd och upprättelse, för att kunna omvända dig helhjärtat.
Be Jesus komma in i ditt liv, så här kan du be...

Jesus, jag kommer till dig i bön och 
ber om din förlåtelse för mina synder.
Jag bekänner med min mun och tror i mitt hjärta 
att Jesus är Guds son och att han dog på ett kors
för mig så att jag skulle bli förlåten och få evigt liv.
Jag tror att Jesus uppstod från de döda och ber dig nu
att komma in i mitt liv och bli min herre och frälsare.
Jag vänder mig bort från synden och vill prisa dig i 
alla mina dagar.
Ditt ord är sanningen och tackar dig för  
att jag är född på nytt och renad i Jesu blod.
Fyll mig med din helige ande och led mig på 
den rätta vägen.
I Jesu namn, Amen.

Du har just gjort ditt livs viktigaste beslut.
När du nu tagit det här steget och gjort det helhjärtat är du frälst (räddad) och den helige ande flyttar in i ditt hjärta. Helige ande är vår hjälpare här på jorden som Jesus utgjöt åt oss eftersom han steg upp till himmelen efter sin uppståndelse.
Börja att läsa evangelierna i bibeln och sök upp en pånyttfödd, kristen vän eller/och en församling, som kan hjälpa dig att börja din vandring med Jesus.
Nästa steg är att du behöver döpa dig. Kommer i nästa inlägg.
Kika in på länkarna till vänster, där finns mycket matnyttigt för själen....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar