lördag 5 september 2015

Rannsaka ditt hjärta!

Det finns idag en stor mängd människor som inte är sant omvända. En ny sorts kristenhet sprider ut sig i våra församlingar. Det är en tro utan den helige ande, en kristendom utan pånyttfödelse, en förlåtelse utan syndabekännelse och en himmel utan helvete. Det pratas inte om helvetet i dag.
Många är dem som sagt ja till Jesus, men de har inte blivit frälsta. För dom har inte gjort det helhjärtat och inte av rätt anledning. De har inte haft syndanöd, för dom vet inte vilken synd de gjort sig skyldig till, därför finns ingen förkrosselse eller ett ödmjukat hjärta inför honom. De har inte omvänt sig i sina hjärtan och i sin nöd flytt till sin herre och frälsare. Därför att de känner inte en sådan nöd, de har det ju bra i den här världen och vad är det dom behöver fly ifrån.
Det räcker inte med att bara be en frälsningsbön och så är det klart. Du måste ha ett sant omvänt hjärta. Du måste förstå vad det är du ber om och varför du behöver ta emot Jesus.

Det är dags att vakna!, det finns ingen tid att hålla på att linda in evangeliet i bomull så att människor inte ska bli förnärmade eller känna sig obekväma. Människor måste inse sin synd och bli förkrossade så att Jesus kan hela och upprätta dom igen, genom sin nåd och rädda dom från en evighet i helvetet. Präster, pastorer och andra evangeliska ledare har ett ansvar att tala sanning och inte förvränga Guds ord för att öka medlemsantalet i sina församlingar.
Det finns en stor mängd falskt omvända i våra församlingar. Många församlingar idag bedriver föreningsliv och är andligt döda. Detta profeteras inför dessa människor, men utan reaktion. Vi måste gå tillbaka och verkligen fördjupa oss i hur Jesus predikade för människorna.

Hur gjorde Jesus när han presenterade evangeliet? Om vi tittar på ett tillfälle i bibeln där Jesus möter den unge mannen. Mark 10:17, När han så skulle fortsätta sin väg kom en man springande och böjde knä framför honom och sa: ”Gode Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Hur svarar Jesus den här mannen?, han sa inte: ”Min vän du har ett tomrum i ditt hjärta som bara jag kan fylla. Och om du säger den här bönen och ber mig komma in i ditt hjärta så ska du få kärlek, lycka och frid och komma till himlen när du dör”
Nej, Jesus började med att fråga honom, Varför kallar du mig god? Det finns bara en enda som är god och det är Gud. Här korrigerar han den här mannens förståelse kring ordet god och sen påvisar han mannen till de 10 budorden. Han pekar på fem av dessa och säger: Hans bud kan du: ´Du ska inte döda, inte vara otrogen mot din hustru, inte stjäla, inte ljuga, inte bedra någon och du ska respektera din far och mor. Och den unge mannen svarar, ”Herre jag har aldrig brutit ett enda av dessa bud,” Efter detta så påvisar Jesus mannen till de första två budorden och talar om för honom att det är bara en sak till han måste göra. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Då kommer du att få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig.” (Mark 10:21) I bibeln står det att mannen gick i väg bedrövad. Då kan man fundera över att visste inte Jesus att ingen människa kan hålla tio Guds bud? Vi är ju inte räddade på grund av att vi håller lagen, utan vi är räddade av nåden. Varför talade Jesus till mannen på det sättet. Han talade inte om Guds kärlek och nåd. Han bad inte med honom heller. Han ropade inte efter honom att ” Vänta, kom tillbaka!, skulle du vilja komma hem till mig i helgen på middag så kan jag skapa en kravlös, icke konfronterande relation med dig.”
Här kan man tänka att Jesus skulle ha dragit nytta av att en vänskaplig evangeliseringskurs, men det är vår ytliga och omogna förståelse för vad han gjorde här. Han använde sig av en princip som förbereder hjärtat att ta emot nåd. Den visar människan varför han/hon behöver Jesus. Det är en nyckelprincip som förändrar allt. Och Satan vill inte ett du ska känna till det. Han har under lång tid försökt dölja denna nyckel för församlingarna. 
Fortsättning följer...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar