tisdag 16 februari 2016

In i fastan inför påsken...40 days of lent...Jag har påbörjat en bibleläsningsplan via bibelappen Youversion. 40 dagars fasta. Men vad innebär fastan för oss som kristna?
Det kan vara olika saker som man gör avkall på för att ge mer tid åt Gud, genom bön och bibelläsning. Man avstår medvetet från vissa saker för att påminna sig själv om hur bra man faktiskt har det. Men att samtidigt inse att man kan klara sig utan vissa saker under en period. Kanske är det tv:n, internet, facebook, shopping, viss mat, alkohol mm. Listan kan göras lång och är individuell från person till person. För mig handlar det om att jag vill ha Jesus i fokus och påminna mig om vad Han gjorde för mig på korset, sen hur jag gör det är upp till mig. Avstå från mat är ett sätt att fasta och något som praktiseras på många håll i världen. Fasta gör vi idag av många andra anledningar bland annat för att förbättra vår hälsa, men gör det även för din ande och själ. Kropp och själ hör ihop och vår kropp ska vara ett tempel för Gud. Vi ska inte berätta att vi fastar, utan hålla det för oss själva. Inte gå runt och upphöja oss över hur duktiga vi är. Prata med Gud i bön och lyssna till vad Han vill att du ska avstå från under dessa 40 dagar. Kanske upplever du något nytt under den här tiden och får en förnyad relation med Gud.

Dagens bibelläsning i fastan är: Johannesevangeliet 12:1-11.

I have started a Bible reading plan through YouVersion. 40 days of lent. But what does lent mean for us as Christians?
It can be different things that you compromise in order to give more time to God through prayer and Bible reading. It deliberately refrains from certain things to remind ourselves of how good lives we have. But at the same time realizing that you can do without some things for a while. Maybe it's TV, internet, facebook, shopping, certain foods, alcohol etc. The list goes on and is individual. For me it is that I want Jesus in focus and remind myself of what He did for me on the cross, then how I do it is up to me. Abstain from food is one way and something that is practiced in many parts of the world. Fasting today is done for many other reasons including to improve our health, but also make it to your spirit and soul. Body and soul belong together and our body is supposed to be a temple of God. You are not to tell anyone that you are fasting, but keep it to yourself. Talk to God in prayer and listen to what He wants you to abstain from during these 40 days. Maybe you will experience something new during this time and receive a renewed relationship with God.

Today's Bible readings of Lent are: John 12: 1-11.

lördag 13 februari 2016

Alla hjärtans dag imorgon...

Tänkte dela med mig av kärleken från Gud till oss människor som förekommer på massa ställen i bibeln. Vi är skapade till Hans avbild och Han älskar oss. Så vill dela dessa underbara bibelord till dig, läs och ta åt dig...


Var välsignad!

torsdag 28 januari 2016

Job kapitel 20...Dagens vers och fråga...Att sätta vår förtröstan på Gud är väl fantastiskt. Att ha ett sådant hopp, mitt i en värld av oro och kamp. Att kunna lita på att Gud har kontrollen över allt, det ger mig trygghet. 

"Var stilla och besinna att jag är Gud" Psalt 46:11

Det är ett bibelord som jag tar till när oron hopar sig, jag påminner mig om att Han har kontrollen och jag måste ge upp min för att Han ska kunna ingripa.
Som kvinna har man ofta ett ganska stort behov av att ha kontroll på det mesta i sin omgivning, i allafall jag. Jag har även ett yrke som lärare som innebär att jag alltid måste ha kontroll på läget. Detta tar jag också med mig hem och kan bli väldigt frustrerad över när saker inte utförs som jag vill. Det här får jag jobba på med mig själv och be för. Så denna vers är något jag säger till mig själv när jag känner att kontrollbehovet blir för stort. Det är inte min uppgift att ha kontroll på allt och jag måste släppa på det för att finna ro.

Tack Jesus för att du håller mig i dina händer och leder mig på de rätta vägarna. Tack för att jag får förtrösta på dig och kasta mina bekymmer till dig. Tack för att Du har kontrollen över mitt liv och jag får vila i det. Tack att Du är min befriare & att mitt hopp är endast hos dig Jesus och ingen annan. Jag ber om visdom och frihet i dig, i Jesu namn, Amen.

Gårdagens vers...


söndag 24 januari 2016

Job kap 16-20...


Den här veckan kommer vi läsa om...

Kapitel 16: Jobs vädjan om sympati och rättvisa.

Kapitel 17: Job är nedbruten av förtvivlan.

Kapitel 18: Bildads hjärtlösa tillrättavisning.

Kapitel 19: Job är förolämpad och isolerad, men han svarar: Min befriare lever!

Kapitel 20: Zophad svarar: De onda kommer få lida.Förlora aldrig hoppet på Gud...Världsligt hopp är att hoppas på att något kanske händer. Exempelvis, vi hoppas att vi kanske får det där jobbet eller vi hoppas att det inte ska regna på våran picknick. Denna sortens hopp är utifrån våra egna begär för bra och det är inte är säkert att det kommer att hända.
Bibliskt hopp är ett hopp som är övertygande om att något gott kommer. Vi kan förvänta oss att det ska hända precis som Gud sa att det skulle.
"Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast" (Hebr 10:23)
"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten"        (Hebr 6:19)
Den här världen är tom. Den håller inte sina löften. Endast i Kristus finner vi vårt hopp.
Vårt hopp på Gud är inte som vårt hopp på människor.
Människor misslyckas att älska oss.
Gud är kärlek.
Människor kan såra oss.
Gud är vår helare.
Människor kan vara oärliga mot oss.
Gud är sanning.
Människor förändras.
Gud ändrar sig aldrig.
Människor kan lämna oss och bedra oss.
Gud kommer aldrig lämna oss eller försaka oss.
Att ha hoppet på Gud ger en oändlig ström av känslomässig styrka att klara sig igenom varje dag.
Ingen och ingenting kan stjäla din glädje eller din frid när ditt hopp är i Gud.
Vandra med Kungen! 

tisdag 19 januari 2016

Dagens vers...När jag först läste versen för dagen så kändes det ganska hårt. Att stå upp mot Gud med risk för att bli dödad. Det krävs mod. Men Job befinner sig i det stadiet att han har passerat att bry sig om vad som händer honom. Han vill bara få ett slut på allt. Man kan tycka att ur kontext så är det magstarkt, men läser man igenom kapitlet så inser man att han verkligen förstår den makten Gud har. Han förmanar även sina vänner att vara försiktiga med vad de säger.
Han är villig att försvara sin sak och ta konsekvenserna som kan följa och överlåter därmed sig själv helt åt Gud.

Till frågan för dagen...

En viktig sak i dessa situationer är att aldrig kompromissa med sin tro. Det är något jag håller fast vid. Det kommer alltid finnas de som ifrågasätter och det kan även vara bland andra troende, som anser sig att de gör rätt och du gör fel. Det ser vi tydligt i Jobs bok. Hans vänner dömer honom på olika sätt och tror sig veta varför han är drabbad, fast de har inte en aning. Man ska akta sig för att sätta sig högre och tro att man har rätten att döma och tillrättavisa. När det gäller otroende människor, sökare mm så får man ta med i beaktningen att de vet inget om Guds ord, eller om vem Han är. Det finns de som kommer säga att dom minsann läst bibeln och att de har belägg för att utmana och provocera (detta har hänt mig) Men de har inte Guds Ande och där är en stor skillnad. De är blinda och vet inte sanningen. 

" talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
Denna vers kan vara bra att ha med sig i tanken när man möter detta. Olika situationer kräver olika handling, det får man bedöma utefter vart man befinner sig. Men vi ska heller inte ge oss in i meningslösa diskussioner som inte leder någonstans, 2 Tim 2:14-26.
Man får känna av lite, är den här personen ute efter att bara provocera eller är det ärliga frågor?

Människor kan bli provocerade av ditt liv pga olika orsaker. Dels att dom ser att man finner ro i denna oroliga värld, de tycker att man blundar för det som sker. Vilket inte är sant, men vi har ett hopp som den här världen inte kan erbjuda.
För att de själva inte funnit mening i sitt sökande för sina liv.
För att man väljer att avstå vissa saker av moraliska skäl, samt att man håller sig till bibeln som rättesnöre för ens liv och det stämmer inte överens med hur människor ser på livet idag och dom saknar förståelse för Guds syn. Den ses som gammal och förlegad i världens ögon, men för oss som är pånyttfödda så är den högst levande.
Det viktiga för oss när vi ifrågasätts är att vi är ödmjuka och behåller vårt lugn. Viktigt också att vara väl utrustad med Guds ord, läsa bibeln varje dag så att man är förberedd.

Dagens vers & fråga...fredag 15 januari 2016

Job kap 5-10 sammanfattning...
Det är en gammal fråga - Varför dåliga saker händer bra människor?

Har du någonsin undrat varför dåliga saker händer dig?

Undrar du om du kanske gjorde något fel för att förtjäna ditt lidande?

Medan vissa av våra prövningar är en direkt följd av konsekvenserna av våra felaktiga val,  så lär oss Jobs bok att inte alla prövningar är på grund av något som vi har gjort fel. När vi studerar Jobs liv, ser vi att hans lidande inte kom på grund av hans synder.

Jobs lidande kom på grund av hans orubbliga trohet mot Gud! (Job 1: 8)

Och så undrar vi varför dåliga saker händer bra människor?

Som Job vadar genom sin förtvivlan och lyssnar på råd av hans vänner i kapitlen 6-10, ser vi att ingen förklaring kan hittas. Job känner att om han bara kunde ta reda på svaret på "varför" skulle alla hans prövningar vara mer acceptabla.

Ibland kan vi känna på samma sätt. Vi ber Gud att låta oss se den stora bilden av "varför". Det verkar som om att det skulle vara mycket lättare att uthärda,  om vi bara kunde få några svar. Och när svaren inte kommer, kan vi falla i förtvivlan.

Det är precis vad som händer Job i kap 6,

Vers 2-4: 

Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor läggas på vågen! De skulle väga tyngre än havets sand, därför är mina ord bittra. Den Väldiges pilar sitter i mig, deras gift tränger in i min själ. Gud låter fasor rycka fram mot mig.

Och i kap 7:2-4 ropar han ut under nattens oro...

Hon är en slav som längtar efter skuggan,
en daglönare som väntar på sin lön.
Månad efter månad av elände,
nätter av plåga har blivit min lott.
När jag har lagt mig tänker jag:
”Är det inte snart dags att gå upp?”
Kvällen kommer,
och jag är full av oro till gryningen.


Då säger hans vän Bildad, till Job att för att han göra rätt med Gud och vädja om nåd. Det hjälper inte Job! Han behövde medlidande inte dom från sin kära vän.

I Job kapitel 9 och 10, svarar Job på sina egna frågor och vädjar till Gud. Han vacklar mellan hopp, tvivel och förtvivlan. Han avskyr sitt eget liv. Han känner sig oskyldig, men undrar om Gud ser honom på något annat sätt.

Vi har alla varit där i dessa situationer på olika sätt och kämpat med känslor av...rädsla, tvivel, oro, ångest, sömnlösa nätter och obesvarade böner.

Men det här vet jag...

Jag vet att Gud är God!
Jag vet att jag kan lita på Hans godhet även när jag möter sådant som inte är gott!

Jag vet att det finns pastorer på TV som säger Gud bara vill se oss lyckliga, friska och rika. Men du kan inte se en cancerpatient i ögat eller en förlamad kvinna som är bunden i en rullstol för livet och säga detta. 
Bibeln är klar och tydlig med att i denna värld kommer att vi få lida
 (Joh 16:33), men himlen väntar på oss och det blir ingen mer död, gråt eller smärta
 (Upp. 21: 4).

Smärta skickar ett universellt budskap. Vi hör det högt och tydligt. Johannes berättar för oss att se prövningar som en glädje - en vän som kommer att testa vår tro och bevisa vår uthållighet. Vår tro kan bli slö när vi har det bra- men när sen vägen fylls med rasande floder - håller vi fast vid Jesus. Vår självförsörjning är borta och våra ögon öppnas för smärta och lidande som andra också står inför.

Gud använder prövningar för att dra oss till honom.

Gud använder prövningar för att mjuka upp våra hjärtan.

Gud använder prövningar så att vi kan trösta andra med samma tröst som vi har fått från Honom, under vår prövning.

Gud använder prövningar för att sätta Satan på skam genom vår trofasthet.

Må vi inte vakna upp en morgon och finna det omvända gäller oss själva - att vår smärta har orsakat oss att vända oss bort från Gud, utvecklat ett hårt hjärta och vara den som är satt i skam på grund av bristande trofasthet.

Är du mitt i en prövning, där du undrar varför?

Kanske denna prövning är på grund av din trofasthet.

Din prövning kan existera så att när du dyrkar genom tårar, sätts Satan på skam och Gud blir förhärligad och hedrad av din orubbliga trofasthet.

Må vi förkunna tillsammans med Job:

"Herren gav och Herren har tagit bort,
välsignat vare Herrens namn. "
~ Job 1:22

Vandra med Kungen!

Detta är en översättning från den engelska orginaltexten på Women Living Well.

torsdag 14 januari 2016

Alfa & Omega...


Inse att GUD ÄR... allsmäktig i allt Han gör. Han är härskare, den som har all makt i himmelen och på jorden. Han är mäktig att göra under. Vi måste fixera vår blick på Honom, genom allt.
Alla måste böja sig inför Honom.
onsdag 13 januari 2016

Att döma...Jobs vänner tror fortfarande att Job har någon hemlig synd som Gud straffar honom för. De är inte alltid visa i sina råd. De håller fast vid att Job har sig själv att skylla för sitt lidande. Ingen av dom och inte heller Job vet varför. 
Självklart har jag varit i situationer där jag dömt andra. Det är väldigt lätt att hamna där. Man ser inte helheten och man vet faktiskt inte alls vad personen eller personerna går igenom. 
Hur gottgör man det? Jag har bett personen ifråga om förlåtelse, det är det viktigaste att göra. Men graden av vad du har sagt spelar en stor roll för den man dömt. Kanske kan den personen inte finna att förlåta dig. Man kan såra människor genom att döma dom. Här tror jag många får jobba med sig själva, jag får göra det alla fall. Man behöver ha det i åtanke i många situationer om inte alla. Vo bedömer ständigt och tolkar det vi möts av. Men som allt annat så är det inte lätt.


tisdag 12 januari 2016

Svåra frågor...

Man kan nog inte helt förstå det som Job blir utsatt för, men att han lider stort är det ingen fråga om. Hela hans liv är upp och ner och i ett enda kaostillstånd. Och så kan även vi drabbas, från en sekund till en annan kan hela livet förändras, både till det bättre, men även till våran värsta mardröm. Hur förbereder man sig för det? Som jag tidigare skrivit så är det många otroligt svåra frågor att ta itu med i denna bok. Här öser Job ut sin frustration och ber om lov att få ge utlopp för sin bitterhet, men han vänder aldrig Gud ryggen, bara ifrågasätter och undrar. Kapitlet bombarderas med den ena frågan efter den andra. Det är inte helt lätt att sätta sig in i denna situation. 


Vad har du för tankar kring dagens fråga. Hur är det med oss? Jag tror absolut inte att vi heller ser hela bilden alltid. Delar av den kanske, men emellanåt faller pusselbitarna på plats och då kan vi i efterhand se helheten och förstå varför det blev som det blev och varför vissa saker hände längs med vägen. Kanske var vissa beslut nödvändiga att ta trots att de var svåra, kanske blev vi beskyddade pga våra beslut just där...och listan kan göras lång. Saken är den att vi vet inte hur saker och ting ska bli framåt och det är inte vår uppgift att veta heller. 

Människan gör upp många planermen det är Herrens vilja som sker. (Ords 19:21)

Att starta upp den här bloggen är en mening med mitt liv som jag känner att Gud lagt på mitt hjärta. Jag har länge känt mig manad att sprida Hans ord och då är detta ett fantastiskt sätt att nå många människor. Jag har lagt det i Hans händer. Från början hade jag en längtan, men visste inte hur jag skulle göra, så en dag hamnade jag på en blogg som heter Women Living Well (det är inte av en slump) jag tog akt på det som ett direkt tilltal och följde mitt hjärta. Så om du läser här och känner dig inspirerad skulle det vara roligt att höra från dig. Alla har en mening i sitt liv, men vi ser inte hela vägen utan måste ta steg i tro på att det är Gud som styr.

Vandra med Kungen!