lördag 5 september 2015

Att vara en god människa är inte gott nog!


Vi lever i en värld som erbjuder allt man kan önska sig, snabbt, enkelt och bekvämt ska det vara.
Man får inte göra så människor känner sig obekväma eller känner skuld. Det här bekväma livet som
vi lever nästlar sig in i alla delar i vårt liv till den grad att vi till och med försöker anpassa Gud så
han passar in i vårt liv.
Vi anser oss själva vara ”goda människor” och komma till himlen när vi dör, för det räcker
väl?...eller?

Vart har den äkta evangelisationen tagit vägen, den som Jesus och apostlarna predikade. Idag hör
man inget om helvetet, synden eller domen i predikningar, i allafall inte på ett sätt så att människor
förstår vad de behöver förlåtelse för. Det vi hör predikat för oss är hur god och kärleksfull Gud är
och hur skulle han då kunna döma oss ”goda människor” till helvetet.
Vem är Gud för dig? Är Han bara en kärleksfull och nådefull Gud som aldrig skulle kasta någon i
helvetet? Om det är din Gud så har du helt rätt. Han skulle aldrig kasta någon i helvetet, för Han
existerar inte. Han är ett påhitt i din fantasi. Du har skapat en Gud i ditt sinne som du är bekväm
med. Du kanske kallar det ”din personliga tro”, men Gud kallar det avgudadyrkan. Det är den äldsta
synden i Bibeln, det andra budet och det varnar oss för att avgudadyrkare inte kommer att ärva
himmelriket.

Många som evangeliserar och predikar idag slätar över synden. Allt man hör är hur fantastiskt ditt
liv kommer bli och hur kärleksfull och nådefull Gud är. Ja Han är kärleksfull och nådefull, men inte
på det sättet vi har omformat Honom. Han hatar synd. Du hittar ingenstans i Apostlagärningarna att
lärjungarna predikade för människor om vilket fantastiskt liv dom skulle få om dom tog emot Jesus.
Tvärtom, de fick veta och uppleva förföljelse, hat och martyrdöd. Evangeliet är ett löfte om
rättfärdighet inte ett löfte om lycka.

Jesus själv sa,” Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det som profeterna
sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas. Jag försäkrar er:
Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess löfte är uppnått. ( Matt 5:17-18)
Äkta evangelisation börjar med predikan om lagen, tio Guds bud. För att vinna människor till äkta
tro måste man göra människor medvetna om sina synder. Guds lag förbereder en syndares hjärta för
de goda nyheterna om evangeliet. Utan denna förberedelsen så hårdnar hjärtat och man faller för en
falsk övertygelse. Synden är att vi har brutit mot tio Guds bud och är därför dömda. Därför behöver
vi förlåtelse. Om vi inte förstår detta, vad behöver vi då få förlåtelse för?
Det här med synden berättar man inte för människorna i rädsla för att de ska känna sig obekväma så
synden bagatelliseras. Men genom att man visar på lagen så ger man en förståelse och ger

människor en insikt i att dom bör oroa sig för hur dom ska tillbringa sin evighet.

De flesta anser sig själva vara goda människor. Men frågan du borde ställa till dig själv är, är jag
tillräckligt god för att komma till himlen?
Hur kan du vara säker?
För att tydliggöra detta så fundera själv över vilka av Gud tio bud du brutit mot.

Du ska inte ha några andra Gudar vid sidan av mig.
Har du alltid satt Gud först i ditt liv? Jesus sa, ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och
med hela din själ och hela ditt förstånd.” (Matt 22:37)

Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Jesus varnade, ”ni har hört, du ska inte begå äktenskapsbrott, men jag säger er. Den som bara ser
på en annan kvinna med åtrå har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta
Har du någonsin tittat på en annan person med åtrå? Bibeln säger att äktenskapsbrytare och
otuktiga kommer inte komma in i himmelriket.

Du ska inte ljuga.
Har du någonsin ljugit, om än en liten lögn? Då är du en lögnare. Storleken eller antalet lögner har
ingen betydelse. Hur många mord behöver man begå för att kallas mördare? Bara ett. Bibeln varnar
oss att alla lögnare kommer ha en plats i sjön som brinner av eld och svavel. (Upp 21:8)

Du ska inte döda.
Jesus varnade, ”Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er”,
(Matt 5:22)
Den som hatar sin bror är egentligen en mördare, och ni vet att ingen som går med sådana tankar
har evigt liv inom sig” (1 Joh 3:15)

Som du ser har vi alla syndat mot Guds tio bud, det är det vi behöver förlåtelse för. Gud är en rättvis
domare som kommer döma oss alla efter vad vi förtjänar. Han kommer inte ha överseende med att
vi bara har ”syndat lite”, för att vi är snälla och goda. Du kanske tror att Gud är en god Gud och i
sin godhet kommer ha överseende med dina synder. Men om du kände till en domare som blundade
för brotten av skyldiga våldtäktsmän och mördare i rättssalarna, skulle du anse honom vara en
rättfärdiga domare?

Nej, troligtvis inte. Det skulle vara en korrupt domare. Gud är inte en korrupt domare, Han kommer
döma alla som begår brott i världen men också lögnare, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare med
flera. Och platsen för evigt dömda är helvetet.

Nu vill ju inte Gud att någon ska förgås utan Han är rik på nåd och empati och har gjort det möjligt
för oss att bli förlåtna. Han har inbjudit oss att komma till Honom för att få full benådan och ta emot
gåvan av evigt liv. Vi kan inte tjäna den och vi förtjänar den inte, men Gud erbjuder oss den som ett
bevis på sin kärlek till oss.

Tänk dig att du står inför en domare, skyldig till de brott du är anklagad för. Alla bevisen som är
presenterade visar utan tvekan att du är skyldig. Dina ”goda gärningar” eller ursäkter kan inte sudda
bort de brott du har gjort dig skyldig till, därför måste du straffas.
Priset för dina brott är 1,5 miljoner kronor eller fängelse. Men du kan inte ens skrapa ihop 200 kr, så
det blir fängelsedom. Domaren ska precis förkunna din dom när en främmande person som du inte
ens känner träder fram och betalar din skuld. Rätten accepterar pengarna och säger att du är fri att
gå. Lagen är tillfredsställd, din skuld är betald till fullo och främlingens offer var en demonstration
av sin kärlek till dig. 

Det är var Jesus gjorde för dig 2000 år sedan.
Gud blev människa i Jesus Kristus. Han led och dog för oss på korset för dina och mina synder så
att vi skulle bli befriade. Så enkelt är det, vi bröt mot lagen och Jesus betalade priset.

Ett nytt fenomen som kan ses i olika kristna sammanhang som dyker upp och har dykt upp de senare åren, att stora massor med människor ja till Jesus, men sen då? Vid uppföljningar efteråt, efter några dagar eller veckor så är
mängden avfällingar betydligt större än de som faktiskt tagit till sig tron och sökt sig till en
församling. Om Gud nu har en så fantastisk plan för människors liv, hur kommer det sig att dom
faller ifrån?

Svaret är att dom har ingen syndanöd, ingen aning om varför de behöver förlåtelse. Dom har ju inte
begått nån synd, så varför behöver de då förändra sitt liv?
Människor som kommer till Gud av fel anledningar eller löften om underbara liv, kommer bli
besvikna. De som tar emot Jesus utan vetskapen om lagen gör det av anledningar som att söker efter
inre frid och en evig tillfredsställelse i livet. De kommer för att fylla ett vakuum i sina liv i form av
Gud. Det finns ingen nöd, ingen rädsla ingen ånger. För dom är Gud en välvillig fadersfigur, inte en
helig Gud av vrede. Dom har inte blivit avklädda sin självrättfärdighet och dom tror inte fullt ut på
att de förtjänar en evig fördömelse. Därför anser dom sig även som kristna att dom i grund och
botten är goda.
Den här artikeln skriver jag utifrån boken Ray Comforts bok ”The way of the Master” en helt
fantastisk bok som verkligen inte hymlar och förfinar det äkta evangeliet som i vår tid verkar tappa
fästet mer och mer. Andra former av nyandlighet nästlar in sig i våra församlingar och synden och
helvetet existerar inte. Det här är ett budskap som behöver spridas, människor måste vända om få
kunskap om det äkta evangeliet, det måste bli syndanöd i vårt land om vi ska få uppleva väckelse.

Mycket oroväckande är också alla nya typer av församlingar som bildas och som
förändrar och modellerar med Guds ord, lägger till och plockar bort.
Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och
om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i
livets träd och den heliga staden som det står om i denna bok. ( Upp 22:18)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar