måndag 28 september 2015

Ny vecka, nya kapitel...


Kapitel 16- Timotheos blir medarbetare till Paulis & Silas/ Lydia blir kristen/ Paulus & Silas i fängelse.

Kapitel 17-  Paulus i Thessalonike, Beroia & Athen.

Kapitel 18- Paulus, Priscilla & Aquila i Korinth, Antiochia & Efesos.

Kapitel 19- Paulus i Efesos/ Skevas son/ Ett uppror i Efesos

Kapitel 20- Paulus i Makedonien & Grekland/ Eutychos uppväcks från döden/ Paulus avsked i Efesos.

Dagens bibelvers...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar