tisdag 16 februari 2016

In i fastan inför påsken...40 days of lent...Jag har påbörjat en bibleläsningsplan via bibelappen Youversion. 40 dagars fasta. Men vad innebär fastan för oss som kristna?
Det kan vara olika saker som man gör avkall på för att ge mer tid åt Gud, genom bön och bibelläsning. Man avstår medvetet från vissa saker för att påminna sig själv om hur bra man faktiskt har det. Men att samtidigt inse att man kan klara sig utan vissa saker under en period. Kanske är det tv:n, internet, facebook, shopping, viss mat, alkohol mm. Listan kan göras lång och är individuell från person till person. För mig handlar det om att jag vill ha Jesus i fokus och påminna mig om vad Han gjorde för mig på korset, sen hur jag gör det är upp till mig. Avstå från mat är ett sätt att fasta och något som praktiseras på många håll i världen. Fasta gör vi idag av många andra anledningar bland annat för att förbättra vår hälsa, men gör det även för din ande och själ. Kropp och själ hör ihop och vår kropp ska vara ett tempel för Gud. Vi ska inte berätta att vi fastar, utan hålla det för oss själva. Inte gå runt och upphöja oss över hur duktiga vi är. Prata med Gud i bön och lyssna till vad Han vill att du ska avstå från under dessa 40 dagar. Kanske upplever du något nytt under den här tiden och får en förnyad relation med Gud.

Dagens bibelläsning i fastan är: Johannesevangeliet 12:1-11.

I have started a Bible reading plan through YouVersion. 40 days of lent. But what does lent mean for us as Christians?
It can be different things that you compromise in order to give more time to God through prayer and Bible reading. It deliberately refrains from certain things to remind ourselves of how good lives we have. But at the same time realizing that you can do without some things for a while. Maybe it's TV, internet, facebook, shopping, certain foods, alcohol etc. The list goes on and is individual. For me it is that I want Jesus in focus and remind myself of what He did for me on the cross, then how I do it is up to me. Abstain from food is one way and something that is practiced in many parts of the world. Fasting today is done for many other reasons including to improve our health, but also make it to your spirit and soul. Body and soul belong together and our body is supposed to be a temple of God. You are not to tell anyone that you are fasting, but keep it to yourself. Talk to God in prayer and listen to what He wants you to abstain from during these 40 days. Maybe you will experience something new during this time and receive a renewed relationship with God.

Today's Bible readings of Lent are: John 12: 1-11.

lördag 13 februari 2016

Alla hjärtans dag imorgon...

Tänkte dela med mig av kärleken från Gud till oss människor som förekommer på massa ställen i bibeln. Vi är skapade till Hans avbild och Han älskar oss. Så vill dela dessa underbara bibelord till dig, läs och ta åt dig...


Var välsignad!