söndag 3 januari 2016

SOAK-metoden...

Välkommen till Good morning girls! Så roligt att du vill vara med.

Gud skapade oss för att gå med Honom, lära känna Honom och vara älskade av Honom. Han är vår levande brunn och när vi dricker från vattnet som Han ständigt förser oss med så kommer det förändra våra liv.

Jesus sa själv att…” den som dricker av de vatten jag ger honom, blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. (Joh 4:14)


Så låt oss börja.
Metoden vi använder när vi studerar bibeln är SOAK-metoden.·       S – S står för skriften. Läs dagens kapitel. Sen väljer ut 1-2 verser och skriver ner dessa ord för ord. Det finns inget rätt eller fel här, låt den Helige Ande leda dig.

·       O– O står för observation. Titta på versen eller verserna du skrev ner. Skriv ner 1-2 observationer. Vad träffar dig? Vad lär du dig om Guds karaktär från dessa verser? Är det ett löfte, en uppmaning eller en lärdom?

·       A – A står för applicering. Ta till dig verserna personligt. Vad säger Gud dig? Hur kan du applicera dem till ditt liv? Finns det några förändringar du behöver göra eller någon handling du behöver utföra?

·      K K står för att knäböj i bön. Ta en paus, böj dina knän i bön. Bekänn det som Gud har uppenbarat för dig idag. Prisa Gud för Hans ord. Be kring det du skrivit ner för dig själv och/eller för någon du älskar. Be Gud om hjälp att leva ut det du behöver applicera till ditt liv.

Ta till dig Guds ord djupt in i ditt hjärta varje dag när du läser och snart kommer du märka hur ditt sinne förändras och förnyas.


Vandra med Kungen!

Carolina, Goodmorninggirlssweden.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar