måndag 4 januari 2016

Idag börjar vi med Jobs bok. (Intro & veckans läsplan)

Nu kör vi igång. Här är en liten överblick kring boken.

Citat,
"När alla fyrtiotvå kapitel av Jobs bok är genomlästa, lämnar den inspirerande författaren oss med ett orubbligt och obestridligt faktum: Gud reglerar allt för Hans goda syften. - John Piper.

Syfte: Jobs bok lär oss hur vi ska härda ut under lidanden och den riktar sig mot frågan "varför får de rättfärdiga lida?" Lidande drabbar alla i den här världen, men vi ser att Job förbannar aldrig Gud och det ska inte vi heller göra. Jobs bok visar också på en relation mellan människan och Gud och hur vi behöver svara med tro och tillit på Guds suveräna nåd.

Författare: Okänd.

Datering: Jobs bok är den äldsta boken i bibeln, men exakt tid är okänd. Men händelser som inträffade under Abrahams, Isaks och Jakobs tid nämns. (2000-1800 fKr)

Nyckelvers: "Herren gav mig allt jag hade. Nu har Han tagit tillbaka det. Välsignat vare Herrens namn." Job 1:21.

Varför lider de rättfärdiga? Varför drabbas goda människor av olycka?
Jobs bok ger oss en insikt om det. Vi lever i en trasig/bruten värld och som resultat av det kommer lidanden att drabba, även de människor som gör gott. Dock har vissa människor trott att lidande går hand i hand med synd. Medan det kan vara sant ibland, så är det inte alltid fallet.

Huvudteman i Jobs bok:


Vår lojalitet mot Gud ska inte vara grundat på våra framgångar. Om vi bara är lojala mot Gud när välsignelser flödar så är vår tro ytlig. (Job 1:9-10)

När svårigheter och lidande drabbar oss, är det viktigt att bekräfta att att Gud är suverän       över allt oavsett om det är bra eller dåligt. (Job 1:20-21)Gud är skaparen av allting. Misslyckandet i att bekräfta Guds roll i våra liv, försvagar vårt      perspektiv och bäddar för en andlig kamp. (Job 38:36)Satan kommer att attackera. Han försöker dra sätta en kil mellan Gud och Job. Vi måste       känna igen när Satan försöker splittra vår relation med Gud. Vi får inte låte det hända.


Upplägget för Jobs bok:

Jobs Nöd (1-3)
Jobs Försvar (4-37)
Jobs Befrielse (38-42)

Job visar oss att lidande kommer drabba oss. Det är hur vi lider som kommer bevisa vår relation med Gud.
Anklagar vi Gud för vårt lidande eller ser vi Honom som suverän och vet att Han fortfarande är god?
Litar vi på det våra vänner säger eller lutar vi oss mot Guds närvaro och ord?

Jobs bok kommer be oss att utvärdera de tuffa tiderna i våra liv och se dom genom eviga ögon. Låt oss tillåta Guds visdom att ta över våra tankar, även när vi befinner oss i svårigheter under livet.

Här är veckans läsplan:

Veckans diskussionsfrågor.
Vandra med Kungen!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar