tisdag 19 januari 2016

Dagens vers...När jag först läste versen för dagen så kändes det ganska hårt. Att stå upp mot Gud med risk för att bli dödad. Det krävs mod. Men Job befinner sig i det stadiet att han har passerat att bry sig om vad som händer honom. Han vill bara få ett slut på allt. Man kan tycka att ur kontext så är det magstarkt, men läser man igenom kapitlet så inser man att han verkligen förstår den makten Gud har. Han förmanar även sina vänner att vara försiktiga med vad de säger.
Han är villig att försvara sin sak och ta konsekvenserna som kan följa och överlåter därmed sig själv helt åt Gud.

Till frågan för dagen...

En viktig sak i dessa situationer är att aldrig kompromissa med sin tro. Det är något jag håller fast vid. Det kommer alltid finnas de som ifrågasätter och det kan även vara bland andra troende, som anser sig att de gör rätt och du gör fel. Det ser vi tydligt i Jobs bok. Hans vänner dömer honom på olika sätt och tror sig veta varför han är drabbad, fast de har inte en aning. Man ska akta sig för att sätta sig högre och tro att man har rätten att döma och tillrättavisa. När det gäller otroende människor, sökare mm så får man ta med i beaktningen att de vet inget om Guds ord, eller om vem Han är. Det finns de som kommer säga att dom minsann läst bibeln och att de har belägg för att utmana och provocera (detta har hänt mig) Men de har inte Guds Ande och där är en stor skillnad. De är blinda och vet inte sanningen. 

" talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
Denna vers kan vara bra att ha med sig i tanken när man möter detta. Olika situationer kräver olika handling, det får man bedöma utefter vart man befinner sig. Men vi ska heller inte ge oss in i meningslösa diskussioner som inte leder någonstans, 2 Tim 2:14-26.
Man får känna av lite, är den här personen ute efter att bara provocera eller är det ärliga frågor?

Människor kan bli provocerade av ditt liv pga olika orsaker. Dels att dom ser att man finner ro i denna oroliga värld, de tycker att man blundar för det som sker. Vilket inte är sant, men vi har ett hopp som den här världen inte kan erbjuda.
För att de själva inte funnit mening i sitt sökande för sina liv.
För att man väljer att avstå vissa saker av moraliska skäl, samt att man håller sig till bibeln som rättesnöre för ens liv och det stämmer inte överens med hur människor ser på livet idag och dom saknar förståelse för Guds syn. Den ses som gammal och förlegad i världens ögon, men för oss som är pånyttfödda så är den högst levande.
Det viktiga för oss när vi ifrågasätts är att vi är ödmjuka och behåller vårt lugn. Viktigt också att vara väl utrustad med Guds ord, läsa bibeln varje dag så att man är förberedd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar