fredag 15 januari 2016

Job kap 5-10 sammanfattning...
Det är en gammal fråga - Varför dåliga saker händer bra människor?

Har du någonsin undrat varför dåliga saker händer dig?

Undrar du om du kanske gjorde något fel för att förtjäna ditt lidande?

Medan vissa av våra prövningar är en direkt följd av konsekvenserna av våra felaktiga val,  så lär oss Jobs bok att inte alla prövningar är på grund av något som vi har gjort fel. När vi studerar Jobs liv, ser vi att hans lidande inte kom på grund av hans synder.

Jobs lidande kom på grund av hans orubbliga trohet mot Gud! (Job 1: 8)

Och så undrar vi varför dåliga saker händer bra människor?

Som Job vadar genom sin förtvivlan och lyssnar på råd av hans vänner i kapitlen 6-10, ser vi att ingen förklaring kan hittas. Job känner att om han bara kunde ta reda på svaret på "varför" skulle alla hans prövningar vara mer acceptabla.

Ibland kan vi känna på samma sätt. Vi ber Gud att låta oss se den stora bilden av "varför". Det verkar som om att det skulle vara mycket lättare att uthärda,  om vi bara kunde få några svar. Och när svaren inte kommer, kan vi falla i förtvivlan.

Det är precis vad som händer Job i kap 6,

Vers 2-4: 

Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor läggas på vågen! De skulle väga tyngre än havets sand, därför är mina ord bittra. Den Väldiges pilar sitter i mig, deras gift tränger in i min själ. Gud låter fasor rycka fram mot mig.

Och i kap 7:2-4 ropar han ut under nattens oro...

Hon är en slav som längtar efter skuggan,
en daglönare som väntar på sin lön.
Månad efter månad av elände,
nätter av plåga har blivit min lott.
När jag har lagt mig tänker jag:
”Är det inte snart dags att gå upp?”
Kvällen kommer,
och jag är full av oro till gryningen.


Då säger hans vän Bildad, till Job att för att han göra rätt med Gud och vädja om nåd. Det hjälper inte Job! Han behövde medlidande inte dom från sin kära vän.

I Job kapitel 9 och 10, svarar Job på sina egna frågor och vädjar till Gud. Han vacklar mellan hopp, tvivel och förtvivlan. Han avskyr sitt eget liv. Han känner sig oskyldig, men undrar om Gud ser honom på något annat sätt.

Vi har alla varit där i dessa situationer på olika sätt och kämpat med känslor av...rädsla, tvivel, oro, ångest, sömnlösa nätter och obesvarade böner.

Men det här vet jag...

Jag vet att Gud är God!
Jag vet att jag kan lita på Hans godhet även när jag möter sådant som inte är gott!

Jag vet att det finns pastorer på TV som säger Gud bara vill se oss lyckliga, friska och rika. Men du kan inte se en cancerpatient i ögat eller en förlamad kvinna som är bunden i en rullstol för livet och säga detta. 
Bibeln är klar och tydlig med att i denna värld kommer att vi få lida
 (Joh 16:33), men himlen väntar på oss och det blir ingen mer död, gråt eller smärta
 (Upp. 21: 4).

Smärta skickar ett universellt budskap. Vi hör det högt och tydligt. Johannes berättar för oss att se prövningar som en glädje - en vän som kommer att testa vår tro och bevisa vår uthållighet. Vår tro kan bli slö när vi har det bra- men när sen vägen fylls med rasande floder - håller vi fast vid Jesus. Vår självförsörjning är borta och våra ögon öppnas för smärta och lidande som andra också står inför.

Gud använder prövningar för att dra oss till honom.

Gud använder prövningar för att mjuka upp våra hjärtan.

Gud använder prövningar så att vi kan trösta andra med samma tröst som vi har fått från Honom, under vår prövning.

Gud använder prövningar för att sätta Satan på skam genom vår trofasthet.

Må vi inte vakna upp en morgon och finna det omvända gäller oss själva - att vår smärta har orsakat oss att vända oss bort från Gud, utvecklat ett hårt hjärta och vara den som är satt i skam på grund av bristande trofasthet.

Är du mitt i en prövning, där du undrar varför?

Kanske denna prövning är på grund av din trofasthet.

Din prövning kan existera så att när du dyrkar genom tårar, sätts Satan på skam och Gud blir förhärligad och hedrad av din orubbliga trofasthet.

Må vi förkunna tillsammans med Job:

"Herren gav och Herren har tagit bort,
välsignat vare Herrens namn. "
~ Job 1:22

Vandra med Kungen!

Detta är en översättning från den engelska orginaltexten på Women Living Well.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar