måndag 26 oktober 2015

Vandrar vi i öknen?

Fjärde Mosebok börjar med att Israels folk förbereder sig för vandringen till löfteslandet. De har fått lagen och en folkräkning inleds för att få reda på antalet stridsdugliga. Sedan avskiljs folket för tjänst åt Gud och resan kan börja.
I början av resan så börjar klagandet. Först gäller det maten, sen ledarskapet. När de kommer fram till Kadesh så skickas tolv spioner in. Tio kommer ut rädda och vittnar om jättar som finns där. Bara två män, Josua och Kaleb kommer tillbaka och uppmuntrar folket att inta landet. Men de pratar för döva öron och pga folkets otro beslutar Gud att den generationen aldrig ska komma in i löfteslandet och den långa vandringen börjar.
Genom fjärde Mosebok ser vi ett mönster av klagomål, olydnad och rebelliskt beteende. Vi blir tvungna att ta en djupare titt på våran egen tro. Är vi på en plats av vandrande i förvirring och upproriskhet, en plats där vi är fast för att vi inte lever ut vår tro?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar