måndag 26 oktober 2015

Idag börjar vi!

Fjärde Mosebok, en översikt.

Syfte: Fjärde Mosebok berättar historien om hur Israel förbereder intåget i  löfteslandet. Om deras synd och straff och hur de förberedde sig på nytt. Precis som Israel har vi fått en andra chans. 
Författare: Moses
Datum: 1450-1410 f Kr.
Plats: Den stora Sinaiöknen och i området strax söder och öster om Kanaan. 
Nyckelvers: Herren välsigne och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (4 Mos 6:24-26)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar